دانلود مقاله بررسی مقایسه ای سه اثر عمق کاشت، کود ازته و حیوانی بر رشد و نمو گندم آبی رقم الوند در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مقایسه ای سه اثر عمق کاشت، کود ازته و حیوانی بر رشد و نمو گندم آبی رقم الوند در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مقایسه ای سه اثر عمق کاشت، کود ازته و حیوانی بر رشد و نمو گندم آبی رقم الوند در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی مقایسه ای سه اثر عمق کاشت، کود ازته و حیوانی بر رشد و نمو گندم آبی رقم الوند در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی مقایسه ای سه اثر عمق کاشت، کود ازته و حیوانی بر رشد و نمو گندم آبی رقم الوند در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

جهانپور معماریان – کارشناس ارشد زراعت-مدیرگروه خدمات بیمه ای کشاورزی استان خوزستان
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی ومبارزه با علفهای هرز-مدرس دانشگاه پیام نور امیدیه و رامشیر

چکیده:

به منظور تعین اثر سطوح مختلف عمق کاشت، کود اوره و کود دامی بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی گندم الوند آزمایشی در سال 1388 در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج انجام گردید. اینآزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی درچهار تکرار انجام گردید تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح 2,4,6,8 سانتیمتر عمق کاشت، سه سطح کود حیوانی 0,20,40 تن در هکتار و سه سطح کود اوره 0,150,00 کیلوگرم در هکتار و جمعا 36 تیمار مورد بررسی قرار گرفت. صفات اندازهگیری شده شامل تاریخ جوانهزنی، طول ساقه، قطر ساقه، طول ریشه، وزن تر کل، وزن خشک کل، نسبت ریشه به ساقه، عملکرد بیولوژیک، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر عمق کاشت، کود اوره و کود دامی بر تمامی صفات اندازهگیری شده معنیدار بود. همچنینمقایسه میانگینها نشان داد که عمق کاشت مناسب برای اکثر صفات عمق کاشت 4 سانتیمتر، بهترین سطح کود دامی40 تن در هکتار و برای تمامی صفات به جزء اثر متقابل کود دامی و اوره بر شاخص سطح برگ، سطح 150 کیلوگرم کود اوره در هکتار بهترین بود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تطبیقی مشروطه ومشروطه خواهی در اشعار احمد شوقی و محمد تقی بهار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تطبیقی مشروطه ومشروطه خواهی در اشعار احمد شوقی و محمد تقی بهار در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تطبیقی مشروطه ومشروطه خواهی در اشعار احمد شوقی و محمد تقی بهار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تطبیقی مشروطه ومشروطه خواهی در اشعار احمد شوقی و محمد تقی بهار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تطبیقی مشروطه ومشروطه خواهی در اشعار احمد شوقی و محمد تقی بهار در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهش هاي تطبيقي در آن

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بیداری و آگاهی مردم ، آزادی خواهی ، عدالت خواهی ، قانون گرایی، مبارزه با استبداد ، وطن دوستی و در یک کلمه مشروطه خواهی از مهم ترین حوادث دوران معاصر ایران و برخی دیگر از کشورهای پیرامون آن بوده است . از این رو مقاله ی حاضر به بررسی این درونمایه ی مشترک در شعر دو شاعر هم عصر ’ احمد شوقی ’شاعر مصری و محمد تقی بهار ’شاعرایرانی می پردازد . احمد شوقی و محمد تقی بهار ، با دو زبان متفاوت و در دو کشور مختلف زندگی کرده اند ، ولی مضامین مربوطبه مشروطه خواهی در اشعار این دو شاعر مشترک است و این نشان دهنده اشتراکات فرهنگی و اجتماعی دو ملت ایران و مصر است . این دو شاعر خواهان نظام مشروطه و پارلمانی مبتنی بر قانون و عدالت ، با حاکمانی لایق ، کاردان و عالمند . نظامی که آسایش وسعادت و پیشرفت مردم را تامین نماید و مانع ظلم و ستم شود . اما افسوس که نظام مشروطه در دوره این دو شاعر – در ایران و مصر – آنگونه که باید رشد نمی کند و به ثمر نمی نشیند . مخالفان مشروطه بر مجلس و دیگر ارکان مملکت سیطره می یابند و وطن در معرض نابسامانی و آشفتگی قرار می گیرد . از این رو هر دو شاعر ، مردم را به پاسداشت و حفاظت از وطن ، فرا می خوانند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر کیفیت لاشه‌ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر کیفیت لاشه‌ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر کیفیت لاشه‌ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر کیفیت لاشه‌ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر کیفیت لاشه‌ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

سمیه نصیری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح 75/0 و 5/1 درصدی از گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر کیفیت لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی انجام گردید. این طرح در تابستان سال 1389 در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد مراغه انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 324 قطعه جوجه گوشتی سویه‌ی راس- 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گزنه)، 2) دارای 75/0 گزنه در مراحل آغازین و رشد، 3) دارای 75/0 درصد گزنه در مرحله‌ی رشد، 4) دارای 75/0 گزنه در مرحله‌ی آغازین، 5) دارای 5/1 درصد گزنه در مرحله‌ی آغازین و 75/0 درصد در مرحله‌ی رشد، 6) دارای 75/0 درصد گزنه در مرحله‌ی آغازین و 5/1 درصد در مرحله‌ی رشد، 7) دارای 5/1 درصد گزنه در مرحله‌ی رشد، 8) دارای 5/1 درصد گزنه در مرحله‌ی آغازین و 9) دارای 5/1 درصد گزنه در مراحل آغازین و رشد بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد دارای اثرات معنی‌داری بر صفات لاشه‌ی جوجه‌های گوشتی می‌باشد (05/0> ) اما در فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون تأثیر معنی‌داری مشاهده نگردید بالاترین درصد سینه و ران (04/35) و (29/26) در گروه آزمایشی 9 با استفاده‌ی 5/1 درصدی از گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد، بالاترین درصد سنگدان (76/3) در گروه آزمایشی 6 و بالاترین درصد جگر (63/3) در گروه آزمایشی 7 حاصل گردیدند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شیو ه های نظارتی و حسابداری مدیریت در محیط تولید ناب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیو ه های نظارتی و حسابداری مدیریت در محیط تولید ناب در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیو ه های نظارتی و حسابداری مدیریت در محیط تولید ناب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شیو ه های نظارتی و حسابداری مدیریت در محیط تولید ناب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شیو ه های نظارتی و حسابداری مدیریت در محیط تولید ناب در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات:37
نویسنده(ها):
ایران اباذری – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:
استراتژی ناب به سرعت در حال تبدیل شدن به الگوی غالب در تولید صنعتی است. کندی و ویدینر 2008از مطالعه موردی به منظور توسعه چارچوب نظری شیوه های نظارتی و مدیریت حسابداری برای شرکتهای که استراتژی تولیدی ناب را دنبال می کنند، استفاده کرده اند. با بررسی مدل معادلات ساختاری به نمونه کندی و ویدینر 2008 تکیه کردیم که شواهدی را تا حدی که به پیاده سازی تولید ناب به پنج شیوه نظارتی و حسابداری مدیریت مربوط است ارائه می کند. با استفاده از داده های نظرسنجی حاصل از 244 شرکت ایالات متحده با توجه به تولید ناب، رابطه مستقیم و مثبتی بین میزان پیاده سازی تولید ناب و سیستم گزارش دهی راهبردی ساده، هزینه یابی جریان اعتبار، اطلاعات اندازه گیری عملکرد بصری و توانمندسازی کارکنان را پیدا کنیم. همچنین رابطه منفی و مستقیمی را در رابطه با پیگیری موجودی بدست آوردیم. و حسابداری مدیریت و شیوه نظارت به صورت پکیجی در محیط تولیدی ناب باهم کار می کننند به طوری که توسط بسیاری از انجمن های مستقیم در میان پنج شیوه نظارتی و حسابداری مدیریت به اثبات رسیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی حمل و نقل پایدار با محوریت قطارهای شهری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی حمل و نقل پایدار با محوریت قطارهای شهری در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی حمل و نقل پایدار با محوریت قطارهای شهری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی حمل و نقل پایدار با محوریت قطارهای شهری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی حمل و نقل پایدار با محوریت قطارهای شهری در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
معصومه سادات مداح – کارشناسی ارشد معماری
فریبرز فرجزاده – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:
امروزه مسئله حمل و نقل درون شهری مسئله ای مهم و انکارناپذیر در شهرهای ایران است که یکی از ستون های اصلی توسعه پایدار نامیده می شود. کاهش آلاینده ها، حفظ و نگهداری زمین و کارآمدتر کردن حمل و نقل همراه با ارتقای کیفیت زندگیباید در اولویت برنامه ریزی شهرها قرار گیرد. چنان که فقدان این برنامه ریزی ها سبب دغدغه مدیریت کلانشهرها در مدیریت حمل و نقل است. درهمین راستا، فرضیه ایجاد و توسعه حمل و نقل پایدار می تواند سبب مؤثرترین ابزار هدایت توسعه شهر، شکل دهی به محیط و ارتقای کیفیت زندگی شهری شود. در واقع با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، فرهنگ سازی و کارگروهی و استفاده از نظام حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس شرکت واحد، قطار شهری (مترو) و ; می توان کیفیت مسافرت درون شهری را بهبود بخشید. ضمن آنکه احداث مترو یکی از مهمترین راهکارهای حل مشکل ترافیک در جهان معرفی شده است. این مقاله سعی بر آن است که تأثیرات شبکه مترو را بر روی توسعه حمل و نقل شهری بررسی کند که به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است. شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی جریان آرام درون حفره و حول استوانه بوسیله روش المان محدود در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی جریان آرام درون حفره و حول استوانه بوسیله روش المان محدود در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی جریان آرام درون حفره و حول استوانه بوسیله روش المان محدود در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی جریان آرام درون حفره و حول استوانه بوسیله روش المان محدود در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی جریان آرام درون حفره و حول استوانه بوسیله روش المان محدود در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
سعید ضیایی راد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
افشین هوشنگی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق حل عددی جریان های دو بعدی با استفاده از روش المان محدود، انجام گرفته است. از روش SIMPLE به عنوان یک روش حل ترتیبی درحل معادلات ناویر استوکس استفاده شده است. به منظور پایدار جملهجابجایی از روش مبتنی بر SUPG استفاده شده و برای کوپل کردن فشار روش المان مخلوط بکار گرفته شده است. برنامه کامپیوتری تدوین و به منظور بررسی عملکرد این برنامه، دو مساله نمونه (جریان درون حفره در رینولدز 1000 و جریان حول استوانه در رینولدز 20) مورد بررسی قرار گرفتهو با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. همچنین درجریان حول استوانه، خطاهای موجود در محاسبه ضرایب برا و پسا و تاثیر شبکه درکاهش این خطاها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Promoting the Qualities of Soundscape in Urban Open Public Spaces; Using Urban Design Guidelines در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Promoting the Qualities of Soundscape in Urban Open Public Spaces; Using Urban Design Guidelines در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Promoting the Qualities of Soundscape in Urban Open Public Spaces; Using Urban Design Guidelines در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Promoting the Qualities of Soundscape in Urban Open Public Spaces; Using Urban Design Guidelines در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Promoting the Qualities of Soundscape in Urban Open Public Spaces; Using Urban Design Guidelines در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

Sound as a non-physical component of urban vision, plays an important role in the quality of the urban environment and it is often neglected by urban designers. In fact, urban designers can accede the goal of promoting the quality of the urban environments by improvement quality of the soundscape in cities. Designing, based on the soundscape can be investigated in two different aspects: first approach is often pursuing reduction in noise and consequently the increment in sound welfare. Whilst, the latter emphasize on promotion of personal experience quality by using sound-based designs, several issues can arise such as improving the sound legibility in urban environments, attraction and direction of the persons directed attention to specific part and layers of the urban environment, and etc. The first approach is used in this study by using of the literature in the soundscape domain, has tried to distinguish its role in promoting urban environments. Hence, in addition to explanation of the relation between city’s soundscape and urban design, design guidelines of the soundscape are provided in three levels: urban neighborhoods, squares, and streets.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های تأمین کننده قطعات خودرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های تأمین کننده قطعات خودرو در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های تأمین کننده قطعات خودرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های تأمین کننده قطعات خودرو در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های تأمین کننده قطعات خودرو در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش بين المللي جامع مديريت ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه سازمان های تجاری با محیطی پیچیده تر و رقابتی تر از گذشته روبرو هستند. برنامه ریزی منابع سازمان همواره یک مؤلفه جدایی ناپذیر از مدیریت زنجیره تأمین فرض شده است. هدف این پژوهش شناسایی و آماده سازی مدیران برای داشتن بینشی صحیح از تأثیر 5 ماژول برنامه ریزی منابع سازمان (یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، کنترل، مدیریت مواد و مدیریت جریان کار) بر عملکرد زنجیره تأمین می باشد تا با توجه به نتایج آن به بهبود آن همت گمارند. روش تحقیق حاضر بر پایه هدف و ماهیت توصیفی- پیمایشی استوار بوده و ابزار اصلی آن پرسشنامه است. این پرسشنامه به صورت تصادفی میان کاربران بخش برنامه ریزی منابع سازمان در بین 5 شرکت تأمین کننده ایران خودرو توزیع گردیده است. در تجزیه وتحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیف آماری مورداستفاده قرارگرفته است. آماره های توصیفی شامل جداول فراوانی بوده، در سطح استنباطی از معادله رگرسیون برای بررسی تأثیر آن و از روش آزمون میانگین تک متغیره برای تعیین جایگاه این ماژول ها در سازمان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماژول های یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، مدیریت مواد، کنترل و مدیریت جریان کار تأثیری بر عملکرد زنجیره تأمین نداشته و به تبع آن سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین مؤثر نخواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود توسعه صادرات(مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود توسعه صادرات(مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان) در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود توسعه صادرات(مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود توسعه صادرات(مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود توسعه صادرات(مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان) در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مديريت دانش

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش اهمیت دانش و سازمان ها و ظهور روش های نوین به منظور استفاده از این دانش که منجر به دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان ها می گردد. با گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته و مکانیزه، با نقش انسان و نیازمندی های او در تولید محصولات کشاورزی به تدریج تغییر می نماید. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه و بهبود صادرات محصولات باغی استان اصفهان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق توصیفی و از نوع رگرسیون و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، باد و باران استان اصفهان جمعاً 250 نفر می باشد. براساس فرمول کوکران حجم نمونه 148 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه شامل: پرسش نامه پیش ساخته مقیمی (1390) دارای 17 گویه و سه مؤلفه (کسب دانش، خلق دانش، کاربرد دانش)، جهت بررسی مدیریت دانش و از پرسش نامه پیش ساخته مادسیج 10 (2003) دارای 19 گویه و چهار مؤلفه (افزایش بهره وری، افزایش فرصت ورود شرکت های کوچک و متوسط، شناخت فرصت های جدید، کاهش هزینه مبادله) جهت بررسی توسعه صادرات استفاده شده است. هر دو پرسش نامه مذکور بر اساس طیف پنج درجه لیکرت تقسیم بندی شده اند، استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از طریق رگرسیون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار 16 SPSS تست نوبت نتایج تحقیق نشان داد مدیریت دانشکده بود توسعه صادرات و ابعاد آن تأثیر می گذارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی محیطی ورودی شهر با رویکرد تفریحی و گردشگری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی محیطی ورودی شهر با رویکرد تفریحی و گردشگری در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی محیطی ورودی شهر با رویکرد تفریحی و گردشگری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طراحی محیطی ورودی شهر با رویکرد تفریحی و گردشگری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحی محیطی ورودی شهر با رویکرد تفریحی و گردشگری در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مؤثرترین و جذاب ترین نقاط هر شهر، مناظر ورودی آن شهر بوده که تأثیرگذارترین خاطره هر شهر نیز نشأت گرفته از آن می باشد. در واقع ورودی هر شهر معرف هویت و مقدمه ای بر شاکله شهری می باشد. اهمیت این موضوع در رابطه با بحث گردشگری وتبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن دو چندان می شود. در این پژوهش محقق در صدد آن می باشد که ضمن بررسی چارچوب نظریو تجربی مرتبط با طراحی ورودی شهری با رویکرد گردشگری که با روش کتابخانه ای بدست آمده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با هدف رسیدن به ضوابطی جهت طراحی ورودی شهری با رویکرد فوق، شاخص های تاثیر گذار بر موضوع را شناسایی کرده و نهایتا به ارائه یک چارچوب مفهومی به عنوان ضوابط طراحی برسد. – روش شناسی تحقیق در این پژوهش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی است. و روش تحقیق در رابطه با مبانی نظری پژوهش، شناخت و تحلیلدادهها، به صورت توصیفی – تحلیلی است به صورتی که پس از بررسی و استخراج نظریه های متفکران و صاحب نظران در رابطه با مقولهگردشگری و تفریحی فضاهای ورودی شهرها، این یافته ها در فضای شهری به عنوان کیفیت مورد بررسی قرار می گیرند و پس از بررسی تجربه های موفق داخلی و خارجی، در نهایت منجر به استخراج طراحی محیطی ورودی شهر با رویکرد گردشگری و تفریحی می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید