دانلود مقاله بررسی میزان اقدامات انجام شده در خصوص طرحریزی مجدد شغلدر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی میزان اقدامات انجام شده در خصوص طرحریزی مجدد شغلدر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی میزان اقدامات انجام شده در خصوص طرحریزی مجدد شغلدر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی میزان اقدامات انجام شده در خصوص طرحریزی مجدد شغلدر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی میزان اقدامات انجام شده در خصوص طرحریزی مجدد شغلدر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
سیدعلیرضا ابراهیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
احمد مؤمنی جلودار – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:
جهان امروز بعلت توسعه فن آوری ها و ارتباطات الکترونیکی با شتاب بی سابقه ای نسبت به گذشته در حال حرکت بوده که بر طرز تفکر ، نوع نگرش ها، نحوه انجام کارها و ; تاثیر گذاشته و یکی از مهمترین مسائل مدیریتی که سازمانها برای تطابق با این روند تغییرات بکار گرفته اند طرحریزی مجدد شغل می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اقدامات انجام شده در خصوص طرحریزی مجدد شغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان شاغل دراداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، به تعداد 85 نفر بوده است. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد غنی سازی، گردش شغلی و پرسشنامه محقق ساخته توسعه شغلی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ی بدست آمده از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضییه های تحقیق از آزمون تی تست استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان اقدامات انجام شده در خصوص طرح ریزی مجدد شغل از بعد مؤلفه های توسعه شغلی و غنی سازی شغلی بالا بوده، اما از بعد مؤلفه گردش شغلی؛ پایین بوده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی و بهینه سازی آیرودینامیکی بدنه یک خودروی هیبریدی تک نفره همراه با اعتباردهی نتایج CFDبه وسیله بدنه مرجع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طراحی و بهینه سازی آیرودینامیکی بدنه یک خودروی هیبریدی تک نفره همراه با اعتباردهی نتایج CFDبه وسیله بدنه مرجع در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی و بهینه سازی آیرودینامیکی بدنه یک خودروی هیبریدی تک نفره همراه با اعتباردهی نتایج CFDبه وسیله بدنه مرجع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحی و بهینه سازی آیرودینامیکی بدنه یک خودروی هیبریدی تک نفره همراه با اعتباردهی نتایج CFDبه وسیله بدنه مرجع در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی و بهینه سازی آیرودینامیکی بدنه یک خودروی هیبریدی تک نفره همراه با اعتباردهی نتایج CFDبه وسیله بدنه مرجع در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

حسنعلی قائدامینی – دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سلیم پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله روش طراحی بدنه یک خودرو تک نفره با استفاده از ابزار CFD آمده است و نتایج مورد استفاده ابتدا بوسیله بدنه مرجع اعتباردهی شده و نشان داده شد که کد حاضر قادر است ساختارهای عمده جریان حول خودروها را ایجاد نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Theoretical investigations on detonation onset peculiarities in polydispersed hydrocarbon?air mixtures در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Theoretical investigations on detonation onset peculiarities in polydispersed hydrocarbon?air mixtures در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Theoretical investigations on detonation onset peculiarities in polydispersed hydrocarbon?air mixtures در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Theoretical investigations on detonation onset peculiarities in polydispersed hydrocarbon?air mixtures در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Theoretical investigations on detonation onset peculiarities in polydispersed hydrocarbon?air mixtures در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

Khadem – Birjand University, Birjand, Po. Box. 97175/376, Iran

چکیده:

Combustion and detonation processes in sprays differ greatly from that in homogeneous mixtures, because not only chemical reactions, but physical processes of combustible mixture formation take place within the combustion zone (droplets atomization and evaporation). The polydispersed character of mixture and non-uniformity of droplet spatial distribution strongly affects spray combustion and detonation onset.
The paper presents the results of theoretical investigations of combustion and detonation initiation in heterogeneous polydispersed hydrocarbon–air mixtures.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راهکارهای افزایش اشتیاق مردم در استفاده از تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله راهکارهای افزایش اشتیاق مردم در استفاده از تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راهکارهای افزایش اشتیاق مردم در استفاده از تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راهکارهای افزایش اشتیاق مردم در استفاده از تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راهکارهای افزایش اشتیاق مردم در استفاده از تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
محمدعلی شفیعا – عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا شفیع زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
در پی بحران انرژی سال‌های 1974میلادی به بعد که در اثر بالا رفتن قیمت نفت خام و انرژی رخ داد، روند مصرف انرژی الزاماً تغییر یافت و استفاده بهینه و منطقی از انرژی، در اولویت اول کاری کشورها قرار گرفت. در نتیجه کشورها بر آن شدند که در حوز ه های مختلف مصرف انرژی از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجهیزات مصرفی توسط خانواده ها، مسئله بهینه کردن مصرف انرژی را جدّی بگیرند و قوانین خاصی را برای ساختمان سازی و به کار بردن عایق های حرارتی، بهبود روش های گرمایش و سرمایش و ساختار کلی ساختمان و نیز استفاده از تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی در جهت بهینه کردن مصرف انرژی، تدوین کنند.هدف از این پژوهش، تحلیل ایجاد انگیزه در سه مقوله اقتصادی، معنوی و اجتماعی – فرهنگی در حوزه رفتار مصرف کننده انرژی است و سپس با بررسی مؤلفه های مختلف در ایجاد انگیزه و رغبت در مصرف کننده گانِ انرژی در بخش خانگی در پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب شهر تهران سعی در مقایسه رفتارهای مختلف مصرف-کننده گان با ویژگی های دموگرافیک و جمعیت شناختی ایشان دارد که به ارائه راهکارهایی در این زمینه منتهی می شود. در این پیمایش از پرسشنامه ساختاریافته استفاده شده است و پاسخ های بدست آمده توسط نرم افزار آماری مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل های آماری با توجه به نوع داده های بدست آمده از آمار ناپارامتریک استفاده شده است؛ چراکه داده های این پیمایش به طور عمده از نوع رتبه ای یا از نوع اسمی بوده است. در تحلیل-ها و بررسی های آماری از روش آزمون گاما و لامبدا استفاده شده است.با توجه به تحلیل ها، یافته ها و امتیازهای بدست آمده، یکی از نکات مهمی که در این پژوهش حاصل آمد این بود که مردم در حیطه آگاهی و شناختی دارای اطلاعات نسبتاً کمی هستند و در حیطه تمایل به عمل بخوبی رفتار می-کنند. این در حالی است که اذعان به تمایل در افراد بالاست ولی کمتر عمل می کنند، که این مورد بایستی تقویت شود. در این مقال با توجه به ادبیات پیشین در این حوزه، به ارائه راهکارهایی (36 راهکار) جهت افزیش آگاهی، اشتیاق و ایجاد انگیزه در مردم برای استفاده بهتر و بیشتر از تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی پرداخته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه عملکرد ارقام بادام زمینی با الگو های مختلف کاشت در شرایط زارعین شمال خوزستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه عملکرد ارقام بادام زمینی با الگو های مختلف کاشت در شرایط زارعین شمال خوزستان در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه عملکرد ارقام بادام زمینی با الگو های مختلف کاشت در شرایط زارعین شمال خوزستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه عملکرد ارقام بادام زمینی با الگو های مختلف کاشت در شرایط زارعین شمال خوزستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه عملکرد ارقام بادام زمینی با الگو های مختلف کاشت در شرایط زارعین شمال خوزستان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
غلامرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:
در این طرح تعداد سه رقم جدید بادام زمینی (ICGV03060, ICGV01263 و ICGV92040) به همراه شاهد منطقه (محلی گیلان) در سه الگوی کاشت مختلف ( فارو 60 سانتی متر با یک خط کشت، فارو 75 سانتی متر با دو خط کشت و فارو 90 سانتی متر با دو خط کشت) و در قالب یک طرح آماری نواری (اسپلیت بلوک) با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از تجزیه واریانس و گروه بندی میانگین های به دست آمده مشخص گردید که از نظر عملکرد کپسول در واحد سطح اختلاف معنی داری بین ارقام بادام زمینی مشاهده نگردید هرچند که رقم ICGV92040 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد ( 2372 کیلوگرم در هکتار) به میزان 524 کیلوگرم برتری را در میانگین نشان داد. از نظر میزان درصد روغن اختلاف کاملاً معنی داری مشاهده گردید به صورتی که رقم ICGV92040 با میزان 54 درصد نسبت به شاهد ( 44 درصد) برتری محرز دارد. اثر الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد به صورت معنی داری مشاهده شد به صورتی که از نظر عملکرد کپسول الگوی فاصله 60 سانتی متر با تولید 2882 کیلوگرم کپسول در هکتار نسبت به الگوی 90 سانتی متر ( با مقدار 1725 ) به میزان 1157 کیلوگرم برتری داشت. همچنین از نظر عملکرد دانه و وزن 100 دانه الگوی فاصله 60 سانتی متری برتر از سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از الگوی کاشت فاصله خطوط 60 سانتی متر با یک خط کشت روی هر پشته را در منطقه شمال خوزستان می توان توصیه کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل قابل کنترل بر بهره وری در پست بانک استان اصفهان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل قابل کنترل بر بهره وری در پست بانک استان اصفهان در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل قابل کنترل بر بهره وری در پست بانک استان اصفهان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل قابل کنترل بر بهره وری در پست بانک استان اصفهان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل قابل کنترل بر بهره وری در پست بانک استان اصفهان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
سجاد وجدانیان – 1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، شرکت آب منطقه ای اصفهان
غلامحسین صباغی – دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه صنایع و معادن ایران، پست بانک
مجید رشیدکابلی – دکتری مدیریت بازرگانی

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تاثیر عوامل قابل کنترل بر بهره وری شعبات پست بانک استان اصفهان بود. عوامل قابل کنترل به سه دسته عوامل انسان افزاری (شامل عوامل مربوط به نیروی انسانی و عوامل مربوط به مدیریت)، عوامل سخت افزاری و عوامل نرم افزاری تقسیم بندی شدند. روش پیمایش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دارای مدرک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس بانک بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای و اتفاقی ساده، تعداد 254 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ای با موضوع عوامل موثرِ قابلِ کنترل بر بهره وری حاوی 45 پرسش که توسط پژوهشگران ساخته شده بود در اختیار آنان قرار گرفت. روائی ظاهری و محتوائی پرسشنامه از طریق اظهارنظر صاحبنظران، متخصصان و اساتید دانشگاه مبنی بر اینکه پرسش های آزمون به طور کامل حیطه موردنظر را در برمی گیرد مورد تائید قرار گرفت. پایائی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و عدد 92/0 بدست آمد که نشان می داد آزمون از پایائی قابل قبولی برخوردار است. بر اساس یافته های پژوهش، میانگین نظرات کارکنان نشان می داد که استفاده از عوامل انسان افزاری به منظور تاثیر بر بهره وری در حد مطلوبی بوده است. در تحقق این وضعیت، عوامل مربوط به نیروی انسانی نقش بیشتری نسبت به عوامل مربوط به مدیریت داشته است؛ استفاده از عوامل نرم افزاری در حد متوسطی بوده است و استفاده از عوامل سخت افزاری درحد مطلوبی نبوده است. همچنین بر اساس جوامع مستقل تعریف شده شامل جنسیت، وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی، نوع استخدام و سابقه کار، بین میانگین نظرات کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی، درباره عوامل انسان افزاری و عوامل سخت افزاری تفاوت معناداری وجود دارد ولی در سایر موارد تفاوت معناداری وجود ندارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک) در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

سمیرا امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
بیژن قهرمان – دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تبخیر از سطح آب شور تاثیر بسزایی در مدیریت منابع آب محصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک دارد و بالتبع تخمین تبخیر قدم بسیار مهمی در راستای برنامه ریزی بهتر منابع آب خواهد بود. هدف از این مقاله بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر است. در مقاله حاضر میزان تبخیر از 7 تیمار با شوری های اب شرب (تیمار شاهد) ، 610/26، 406/84، 203/42 ، 81/37، 68/02، 40/68 دسی زیمنس بر متر در یک دوره یک ماهه (1385/1/30 تا 1385/2/28 ) در پردیس دانشگاه فردوسی در اراضی همجوار با ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاوزی اندازه گیری شد و با استفاده از رگرسیون خطی رابطه ای بر حسب تبخیر و میزان شوری ارائه گردید. همچنین معادلات دالتون و پپنمن برای سطوح اب شور با نتایج اندازه گیری ها مقایسه شد، بررسی ها نشان داد تبخیرهای برآوردی با معادله پنمن شباهت بیشتری با نتایج این تحقیق دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی منطقه آزاد تجاری – صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی منطقه آزاد تجاری – صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی منطقه آزاد تجاری – صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی منطقه آزاد تجاری – صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی منطقه آزاد تجاری – صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
ریحانه حسین زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی معماری
حسین سلطان زاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکز
رمضانعلی شورمیج – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قزوین

چکیده:
در معماری و شهرسازی با استفاده از کاربری زمین، محیط انسان ساخت و مصنوع سامان دهی می شود و در حد مقررات، نیازهای جامعه انسانی را بر آورد می کند ولی از آنجایی که تشکیل مناطق آزاد در کشور،در چند دهه اخیر صورت گرفته از لحاظ معماری و شهرسازی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که به تعریف منطقه آزاد پرداخته و مبانی،مفاهیم،اهداف و نقش مناطق آزاد شرح داده شده، طبق فرضیه های تحقیق به نظر می رسد جانمایی منطقه آزاد تجاری کاسپین برای تامین اهداف اقتصادی و تجاری تعیین شده برای آن،مناسب می باشد ولی احتمالا مکان یابی منطقه آزاد کاسپین از نظر مسائل مربوط به محیط زیست و صدمه به طبیعت منطقه، مناسب نمی باشد و اما آیا منطقه آزاد تجاری کاسپین،از لحاظ جذب توریست موفق بوده است و دارای استانداردهای لازم می باشد؟ با بررسی و تحلیل منطقه آزاد انزلی به لحاظ شاخصه های کیفی مطلوبیت،سازگاری، ظرفیت و وابستگی،اینطور به نظر می رسد که خصوصیات و ویژگیهای مورد انتظار در منطقه آزاد تجاری کاسپین،دارای نقاط ضعف و تهدید بسیاری در مقابل نقاط قوت و فرصت آنهاست،از این رو برای بهبود وضعیت این منطقه پیشنهاداتی طراحی و تدوین شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاهش مخاطرات زیست میحطی درصنایع نفت و گازبه کمک پوششهای نوین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاهش مخاطرات زیست میحطی درصنایع نفت و گازبه کمک پوششهای نوین در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاهش مخاطرات زیست میحطی درصنایع نفت و گازبه کمک پوششهای نوین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاهش مخاطرات زیست میحطی درصنایع نفت و گازبه کمک پوششهای نوین در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاهش مخاطرات زیست میحطی درصنایع نفت و گازبه کمک پوششهای نوین در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مرتضی رامین نیا – امورپژوهش شرکت گاز استان اصفهان
ابراهیم محسنی – کارشناس ارشد بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان
محمدرضا وزیری سرشک – استادیاردانشگاه تهران
محمدحسن اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
پیشرفت های تکنولوژی این امکان را فراهم ساخته تا علاوه بردستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز برای تجهیزات فرایند تولید نیز به گونه ای طرحی شود که الاینده های کمتری را به محیط زیست تحمیل کند دراین راستا رفع مشکلاتی نظیر وجود پسابهای آلوده و اسیدی درپروسه پوشش دهی قطعات و وجود فلزاتی خطرناک نظیر کروم سرب و جیوه درپوششهای متداول صنعتی اززمینه های تحقیقاتی موردنظر صنعت امروز باشد دراین راستا واحد پژوهش شرکت گاز استان اصفهان پروژه ای تحقیقاتی را جهت بررسی جایگزینی پوششهای نوین به جای پوششهای گالوانیزه گرم و سرددراتصال دهنده های مصرفی درخطوط لوله انتقال گاز تعریف کرده است این مقاله جنبه های زیست محیطی این جایگزینی را بررسی می کند و نشان میدهد که چگونه پوشش نوین جئومت ضمن حذف کروم و سایرفلزات سمی مخاطرات کمتری را برای سلامتی کاربران به همراه خواهد داشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي فرهنگ سازماني و منابع انساني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه بود جامعه اماری 230نفر و نمونه آماری این پژوهش 135 نفر ازکارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه بودند روش تحقیق به کاررفته دراین پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد ابزار اصلی گرداوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه است که دراین خصوص جهت سنجش متغیر فرسودگی شغلی ازپرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و برای سنجش متغیر رفتارشهروندی سازمانی پرسشنامه پودساکف و همکاران 2008 مورداستفاده قرارگرفت که مجموعا دارای 32 سوال بوده و به وسیله مقیاس پنچ گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازازمون تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار spss22 استفاده شده است درنهایت نتایج حاصل نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق تایید شده اند بنابراین فرسودگی شغلی بررفتارشهروندان سازمانی کارکنان سازمان هلال احمر استان کرمانشاه تاثیر منفی و معنی داری دارد و هرچه میزان فرسودگی شغلی کارکنان کمتر باشد رفتارشهروندی سازمانی افراد افزایش می یابد براساس یافته های به دست آمده ارتباطی میان متغیرها و ویژگیهای جمعیت شناختی وجود نداشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید