دانلود مقاله محاسبه و تخمین ضخامت کوتینگ کوره دوار سیمان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله محاسبه و تخمین ضخامت کوتینگ کوره دوار سیمان در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محاسبه و تخمین ضخامت کوتینگ کوره دوار سیمان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله محاسبه و تخمین ضخامت کوتینگ کوره دوار سیمان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله محاسبه و تخمین ضخامت کوتینگ کوره دوار سیمان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

غلامرضا نوشیروانی – جهاد دانشگاهی استان مرکزی
منصور شیروانی –
حمیدرضا نورزاده –
سپهر صدیقی –

چکیده:

طرح تحقیقاتی تهیه نرم افزار محاسبه و تخمین ضخامت کوتینگ در کورههای دوار سیمان با استفاده از اندازهگیری درجه حرارت پوسته بیرونی از جمله طرحهای تحقیقاتی کاربردی در ضمینه پایش وضعیت کورههای دوار است که با حمایت شرکت احداث صنعت بین مرکز تحقیقات سیمان دانشگاه علم و صنعت ایران بعنوان مجری و شرکت سیمان داراب اجرا شده است. در این طرح با دریافت اطلاعات مربوط به اندازهگیری متغیرهای مورد نیاز از کور ه، محاسبات لازم به کمک مدل ریاضی آن، که قبلاً بصورت کد کامپیوتری در نرم افزار وارد شده است ، انجام داده و ضخامت کوتینگ را در نقاط مختلف کوره محاسبه میشود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیا در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیا در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

سعیده رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
روح انگیز نادری – دانشیار گروه باغبانی کشاورزی و منابع طبیعی پردیس دانشگاه تهران.
سید علی قائم مقامی – مربی و عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (مجموعه عصر انقلاب).
سپیده کلاته جاری – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی پرآوری گیاه آزالیا رقم Indicumانجام گردید. پس از گندزدایی، استقرار ریز نمونه ها در محیط کشت آندرسون انجام گرفت. در این آزمایش، تاثیر پپتون و مخمر در ترکیب با محیط های کشت مختلف بر روی تعداد نوشاخه، : طول نوشاخه و تعداد گره مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا نوشاخه هایی بر روی محیط کشت های مختلف شاملAnderson½ MS, WPM, MS, ¼ Anderson , Anderson, 1/10 به تنهایی یا در ترکیب با پپتون و مخمر کشت شدند. بهترین تیمار از نظر تحریک افزایش طول نوشاخه و تعداد گره، محیط کشت Anderson½ بود که با سایر تیمار های محیط کشت تفاوت معنی داری داشت. همچنین بنابر نتایج بدست آمده از این پژوهش استفاده از پپتون و مخمر تاثیری بر طول و تعداد نوشاخهو تعداد گره نداشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مددکاری اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مددکاری اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مددکاری اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مددکاری اجتماعی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مددکاری اجتماعی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سجاد حیدری – کارشناس ارشد روانشناسی مدرس دانشگاه
نورالهدی حکیم نیا – کارشناس روانشناسی

چکیده:
این نظام نامه در بردارنده معیارهای رفتار اخلاقی برای مددکاران جتماعی در روابط حرفه ای با مددجویان ،همکاران ، کارفرمایان ، سایر افراد و حرفه ا و اجتماع و جامعه به منزله یک کل می باشد . نظمنامه همچنین متضمنمعیارهای رفتارا خلاقی حاکم بر سلوک فردی است . تاحدی که رفتار فرد به جایگاه و هویت فرد به منزله یکمددکار اجتماعی مربوط می شود . از مددکارا جتماعی انتظار می رود در اثر تعهد به این نظام نامه ی الاقی برارزشهای بیادی حرفه مددکاری اجتماعی که شرایط ترویح این ارزشها را تقویت می کند نیز مبتنی است . در اینمقاله میخواهیم برروی مبحثی از مددکاری و حمایتهای اجتماعی بپردازیم . هدف از تدوین این نظام نامه ارائهراهنمایی برای رفتار روزانه مددکاران اجتماعی است و می تواند به منزله مبنایی برای قضاوت درباره مسائل اخلاقیبه کار رود . به هنگامی که ادعا می شود رفتار مددکاران اجتماعی از معیارهای صریح یا ضمنی این نظامنامه دور شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کانی شناسی و سنگ شناسی کانسار عبدالله دهشیر و تعیین ژنز احتمالی آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کانی شناسی و سنگ شناسی کانسار عبدالله دهشیر و تعیین ژنز احتمالی آن در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کانی شناسی و سنگ شناسی کانسار عبدالله دهشیر و تعیین ژنز احتمالی آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کانی شناسی و سنگ شناسی کانسار عبدالله دهشیر و تعیین ژنز احتمالی آن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کانی شناسی و سنگ شناسی کانسار عبدالله دهشیر و تعیین ژنز احتمالی آن در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

سیروس مهاجری – بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

کانسار عبدالله در 15 کیلومتری شمال غرب دهشیر یزد واقع در کمربند ماگمایی ایران مرکزی که از راندگی حاشیه فعال صفحه پی سنگی ایران در خلال دوران ائوسن تا میوسن به وقوع پیوسته است قرار دارد. تحقیقات ابتدایی حاکی از تزریق محلولهای هیدروترمال و توده های نفوذی گرانودیوریتی به پی سنگ آهک کرتاسه(سازند تفت) بوده که منجر به ایجاد تیپ های متفاوتی از سیتمهای استوک ورکی و رگه های مینرالیزه دما پایین سرب و روی در منطقه به صورت سه نسل متناوب کانی سازی است. پی جوئی های ژئوشیمیایی سطحی مبین این نکته اند که کانی سازی در سطح به صورت اکسیدی و کربناتههای سرب و روی است که شامل اسمیتزونیت زینکسیت و سروزیت بوده و با حفاری های عمقی به زون سولفیدی ختم شده که دارای بلورهای اتومرف پیریت و گالن و اسفالریت و کلکوپیریت و مقداری کوولین می باشد. از پی سنگ و توده نفوذی نشان میدهد EMPA مطالعات مقاطع صیقلی و نازک و آنالیزهای شیمیایی و روش زونهای آلتراسیون آرژیلیکی سریسیتی و کلریتی در منطقه به وجود آمده است و بر اساس این مطالعات به نظر میرسد کانی سازی در این مناطق وابسته به سیتم استوک ورکی بوده و کانی های رایج در منطقه گالن اسفالریت پیریت کالکوپیریت وکوارتز مگنتیت و کوولیت می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی مرور میبد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی مرور میبد در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی مرور میبد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی مرور میبد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی مرور میبد در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
اسماعیل حیدری علمدارلو – دانشجوی مدیریت مناطق بیابانی
حسن برآبادی – دانشجوی مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران

چکیده:
برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوزه های بدون آمار یکی از مسائل اساسی در مدیریت حوزه ها است. لذا لازم است.جهت برنامه ریزی های مدیریتی،از داده های حاصل از روش های تجربی استفاده نمود.یکی از روش های تجربی برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب برای حوضه های فاقد آمار،روش EPM می باشد که عوامل موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در آن دخالت دارد.حوزه ی آبخیز مرور میبد با مساحت 123 کیلومتر مربع در استان یزد که وقوع انواع فرسایش در آن قابل ملاحظه بوده،لذا برآورد مقدار رسوب و کمی سازی آن جهت طرح های حفاظت آب و خاک ضروری می نماید.هدف از تحقیق حاضر برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب حوضه حوضه ی مذکور یا استفاده از مدل تجربی EPM می باشد.بدین صورت که از ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود و تهیه نقشه های مورد نیاز،پارامترهای موثر در تعیین شدت فرسایش (z ) شامل ضریب استفاده از زمین (Xa) ضریب فرسایش حوضه ()،ضریب حساسیت خاک به فرسایش (Y) و شیب متوسط حوضه (I) محاسبه شد.سپس با استفاده از روابط مخصوص و جداول استاندارد شدت فرسایش و رسوب بر آورد گردید.نتایج نشان داد که کلاس فرسایش پذیری منطقه در حد متوسط می باشد و میزان فرسایش ویژه و رسوب ویژه کل حوضه به ترتیب m/km2.yr3 398 و 292 m3/km2.yr محاسبه گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Modeling and Analysis of Risk Factors on Soil Anchoring در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Modeling and Analysis of Risk Factors on Soil Anchoring در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Modeling and Analysis of Risk Factors on Soil Anchoring در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Modeling and Analysis of Risk Factors on Soil Anchoring در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Modeling and Analysis of Risk Factors on Soil Anchoring در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
Abdolah Tabaroie – Department of Civil, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Abdolghafar Ghorbani pour – Department of Civil Engineering, Arak Branch ,Islamic Azad University , Arak ,Iran
Ali Mahbod – Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran) Corresponding Author)
Sina Mokhtar – Department of Civil Engineering, Arak Branch ,Islamic Azad University , Arak ,Iran

چکیده:

Given the limited scale of development and urbanization of land in the urban master plan and thenecessity of using underground spaces, Excavation in urban areas is important. inevitably limits theengineers of the excavation with vertical or near vertical walls are built of land in urban areas.Accordingly, the stability of supply, particularly with regard to the applied load excavation fromadjacent structures, civil engineering challenges facing the guard structure is built. One of the waysthat today, especially for urban excavation is common in urban areas deep into the tailoring is back. Inthis paper the method of sewing the back by a excavation software PLAXIS 2D, It is modeled after thesurvey results of two-dimensional model, the effect excavation anchorage length, the mechanicalparameters of soil (soil internal friction angle, modulus of elasticity of soil) has been investigated. Theresults of artificial neural network is seeking to determine the success of the guard wall is moving. Forthis purpose, the artificial neural network application software MATLAB was used. Two-dimensionalnumerical model of the wall (beam guard) wall with Germany, the German non-tangly inhibitionanchor node to node, the tangly inhibition Germany GEOGRID and the soil is simulated by the modelsoil cured. Complete Excavation involves excavation to a depth of 2 to 3 meters, which is usuallyconsidered to be Find the anchorage in the sump pit dug in the structure and stress in the inhibition offorce is also modeling.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A new sky temperature calculating method used for designing the nocturnal cooling systems در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله A new sky temperature calculating method used for designing the nocturnal cooling systems در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A new sky temperature calculating method used for designing the nocturnal cooling systems در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله A new sky temperature calculating method used for designing the nocturnal cooling systems در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A new sky temperature calculating method used for designing the nocturnal cooling systems در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

Shahram Delfani – Department of Installation, Building and Housing Research Center (BHRC)
Maryam Karami – Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran
Moien Farmahini-Farahani – School of Aerospace and Mechanical Engineering, University of Oklahoma, Norman

چکیده:

The sky temperature affects performance of solar heating and nocturnal cooling systems. In this paper, monthly clear sky temperature contours of a multiclimatecountry, Iran, have been depicted. The Bin method is used to analysis climatic data and reach design values that occur more frequently. Contours are drawn based on three-hour step records at thirty eight stations. Finally, cities based on the local clear sky temperature variation are categorized in four regions.Also, a comparison between the sky temperatures of cities resulting from bin method and average method is presented.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نتایج حاصل از تغییرات عمق نسبت به دهانه با نسبت خیز به دهانه ثابت بر روی رفتار لرزه ای سازه های فضا کار چلیکی دو لایه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نتایج حاصل از تغییرات عمق نسبت به دهانه با نسبت خیز به دهانه ثابت بر روی رفتار لرزه ای سازه های فضا کار چلیکی دو لایه در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نتایج حاصل از تغییرات عمق نسبت به دهانه با نسبت خیز به دهانه ثابت بر روی رفتار لرزه ای سازه های فضا کار چلیکی دو لایه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نتایج حاصل از تغییرات عمق نسبت به دهانه با نسبت خیز به دهانه ثابت بر روی رفتار لرزه ای سازه های فضا کار چلیکی دو لایه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نتایج حاصل از تغییرات عمق نسبت به دهانه با نسبت خیز به دهانه ثابت بر روی رفتار لرزه ای سازه های فضا کار چلیکی دو لایه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محمد امین تخمه چی – کارشناس ارشد مهندسی سازه مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه عمران همدان

چکیده:
امروزه استفاده از انواع سازه های فضا کار، یکی از متداول ترین گزینه ها برای پوشش دهانه های بزرگ می باشد. بررسی روند ساخت و سازد در پنج دهه اخیر بیانگر گسترش روز افزون استفاده از این نوع سازه ها به دلیل مزایای آنها از قبیل: هزینه کم، ساخت سریع، صلبیت، شکل معماری مطبوع، و ; می باشد. چلیکهای فضا کار یکی از نمونه های رایج و پرکاربرد سازه های فضا کار می باشند، به همین خاطر لازم است که برای طراحی مناسب این سازه ها، شناخت رفتار چلیک های دو لایه در مقابل مولفه های افقی و عمودی زلزله انجام گیرد تا طراحان با شناخت کامل رفتار دینامیکی سازه در حوزه غیر ارتجاعی، سازه های مقاوم و بهینه ای طراحی کنند. در این تحقیق رفتار کمانشی چیلک های دو لایه با اعضای لوله ای و با ضریب لاغری 100 با اتصالات مفصلی تحت اثر بارهای ثقلی و زلزله نسبت خیز به دهانه ثابت و با نسبت خیز به دهانه ثابت و با نسبت عمق به دهانه متغیر با نرم افزار SAP2000 طراحی شده است و با استفاده از نرم افزار ANSYS تحلیل غیر خطی دینامیکی گردیده و رفتار این سازه ها در مقابل مولفه های افقی زلزله TABAS(iran) که نسبت به سایر مولفه ها در این تحقیق از اهمیت بیشتری برخوردار است بررسی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایداربررسی نمونه موردی در شهر شاهرود در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایداربررسی نمونه موردی در شهر شاهرود در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایداربررسی نمونه موردی در شهر شاهرود در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایداربررسی نمونه موردی در شهر شاهرود در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایداربررسی نمونه موردی در شهر شاهرود در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
الهام صفارزاده – علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
بهرام سیاوش پور – علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
ایمان طبسی – علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده:
بشر در طول تاریخ چهار دوره ارتباطی با طبیعت را تجربه نموده است. دوره های؛ ارگانیک طبیعت بر انسان ، فرا ارگانیک انسان با طبیعت ، فرو ارگانیک انسان بر طبیعت و شبه ارگانیک انسان و طبیعت مطرح شده است.در واقع در دوره شبه ارگانیک،که هدف آن همراستا شدن با طبیعت است، مقوله ای بنام انسان وطبیعت پا به عرصه ظهور می گذارد. موضوع نگهداری از زیست بوم و راه هایی برای هماهنگی با محیط پیرامون ، از دیرباز در معماری ایرانی بعنوان طراحی اقلیمی مطرح بوده است .که امروزه بطور کامل و بعنوان اصلی مهم ومدرن و در قالب اصول معماری پایدار در جهان مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش عمده ای اززیستگاه های انسانی را فضاهای مسکونی در بر می گیرد بنابراین؛ در قلمرو معماری، مسکن بعنوان اولین و مهمترین مسئله در پیشروی جوامع بشری مطرح می باشد. باتوجه به مطالب فوق الذکر، هدف از مطرح نمودن این بحث، حساس شدن نسبت به محیط و یافتن نگاه معنا یاب به عناصر کالبدی و اقلیمی در فضاهای مسکونی و ایجاد بهترین تعامل و ارتباط میان انسان و طبیعت بکمک معماری، بمنظور دست یابی به اهداف محیطی است. اهداف محیطی نظیر؛همگانی و جهانی کردن استفاده ازداده های طبیعی و محیطی، استفاده از انرژی های پاک طبیعت در معماری مجموعه های مسکونی، ایجاد کیفیت محیطی برتر، توجه به محیط زیست نسل های آینده، ایجاد تعادل و همزیستی میان معماری فضاهای مسکونی و طبیعت پیرامون، رسیدن به پایداری کالبدی در معماری بکمک پایداری اقلیمی، استفاده از مصالح بازیافت شده و کم دگرگون شده و کاهش تولید زباله، حذف انتشار آلاینده ها وغیره. اصولاً یک طرح کامل زمانی انجام می گیرد که بتواند از تحقیق توصیفی بر روی یک سری عوامل و عناصر، به تحقیق تحلیلی روابط مختلف بین سیستم ها و عامل ها برسد تا بدین وسیله تحقیق طرح، منجر به توسعه دانش اجرائی و فنی گردد.با توجه به ماهیت پژوهش، در این تحقیق عمدتاً از روش تحلیل سیستمی استفاده می شود. و نوشته حاضر با درون مایه توصیفی تحلیلی و با بررسی مدارک واسناد آرشیوی وکتابخانه ای وبا اقتباس از رساله کارشناسی ارشد با عنوان طراحی مجموعه مسکونی پایدار در شاهرود( صورت پذیرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست نمونه موردی شهر تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست نمونه موردی شهر تهران در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست نمونه موردی شهر تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست نمونه موردی شهر تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست نمونه موردی شهر تهران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
حسین حاتمی نژاد – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محسن رحیمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری. نویسنده مسئول

چکیده:
توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه دار کردن توانایی نسل آینده برآورد ساخته و نیازهای خود را پاسخ گوید در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره ان مجاز شمرده شده است در بیشتر کشورهای در حال توسعه شهرها با مسائل و مشکلات زیست محیطی فراوانی مواجه می باشند که نبود روش های صحیح جمع آوری و دفع زباله مشکل تامین آب آشامیدنی سالم شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها به استقرار نا به جای فعالیت های مزاحم آلودگی های ناشی از وسایل نقلیه و غیره نمونه هایی از رایج ترین مشکلات زیست محیطی شهرها به شمار می آیند که هر یک به تنهایی می توانند سلامت شهرنشینان را به مخاطره اندازد روشن است با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل زیست محیطی و پر هزینه بودن روش ها و ابزارهای مقابله با آن بهترین گزینه ف بهره گیری از مشارکت مردمی در امر توسعه پایدار شهر و حفاظت از محیط زیست می باشد بنابراین ارتقاء سطح دانش و اگاهی افراد جامعه در زمینه مسائل زیست محیطی از ضروریات رسیدن به توسعه پایدار تلقی می شود از این رو ارائه اموزش های زیست محیطی مستمر و هدف دار می تواند حساسیت آنان را نسبت به مسائل زیست محیطی و در نتیجه مشارکتشان را در ارائه راه حل ها افزایش دهد در این مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست شهر تهران با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) و داده های آماری و تکمیل پرسشنامه و مشاهدات میدانی صورت گرفته است که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS صورت پذیرفته است نتایج به دست امده نشان می دهد که افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری محیط زیست شهری باعث توسعه پایدار شهری و بهره مندی نسل های آینده از محیط زیستی مناسب خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید