دانلود مقاله مقایسه خراشدهی با اسید، چینه سرمایی و حذف کامل درونبر بر جوانهزنی بذر سه رقم زیتون در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه خراشدهی با اسید، چینه سرمایی و حذف کامل درونبر بر جوانهزنی بذر سه رقم زیتون در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه خراشدهی با اسید، چینه سرمایی و حذف کامل درونبر بر جوانهزنی بذر سه رقم زیتون در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه خراشدهی با اسید، چینه سرمایی و حذف کامل درونبر بر جوانهزنی بذر سه رقم زیتون در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه خراشدهی با اسید، چینه سرمایی و حذف کامل درونبر بر جوانهزنی بذر سه رقم زیتون در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
مریم رستمی دستجردئی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میوهکاری گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عیسی ارجی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
محمد گردکانه – محقق علوم باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:
تحقیق حاضربه منظور بررسی اثرتیمارهای خراش دهی شیمیایی بااسیدسولفوریک 0و3و6و9 ساعت حذف درون بروچینه سرمایی 0و500و750 ساعت بردرصد جوانه زنی بذورارقام زیتون کرونایکی زرد و شنگه به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد نتایج نشان داد که تیمارهای شیمیایی و حذف درون بربه دنبال دوره چینه سرمایی مناسب میتواند جوانه زنی بذررا بطور قابل توجهی افزایش دهد بهترین نتایج بدست آمده برای جوانه زنی توسط تیمار حذف درون بر بودند بالاترین درصد جوانه زنی دررقم کرونایکی پس ازتیمارسرمایی به مدت 500 ساعت 93درصد ثبت شد بیشترین درصد جوانه زنی دررقم شنگه و زرد پس ازتیمارسرمایی به مدت 750ساعت به ترتیب 85/55درصدو84/44درصد بدست آمد بالاترین درصد جوانه زنی دررقم کرونایکی پس ازتیمارهای خراش دهی شیمیایی با اسیدسولفوریک 97درصدبه مدت 6ساعت 49/67 درصد بود بهترین نتیجه برای رقم شنگه پس ازتیماربااسیدسولفوریک 97درصد به مدت 9ساعت 42/34درصد و رقم زرد پس ازتیماربااسیدسولفوریک 97درصدبه مدت 6ساعت 40/23مشاهده شد رشددانهالهای زیتون نیز با حذف درون بربطور قابل توجهی به خصوص دررقم زرد افزایش یافت بیشترین ارتفاع بوته قطرتنه گیاهچه طول ریشه درتیمار 6ساعت خراش دهی بااسیدسولفوریک در750ساعت چینه سرمایی د ررقم زرد بدست آمد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید