دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های مارتنزیتی در آلیاژ های حافظه دار NiTi در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های مارتنزیتی در آلیاژ های حافظه دار NiTi در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های مارتنزیتی در آلیاژ های حافظه دار NiTi در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های مارتنزیتی در آلیاژ های حافظه دار NiTi در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های مارتنزیتی در آلیاژ های حافظه دار NiTi در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

جعفر خلیل علافی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهنام امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف

چکیده:

درتحقیق حاضر نمونه های مورد آزمایش از آلیاژ NiTi با ترکیب های شیمیایی مختلف در محدوده 50/3 تا 51 درصد اتمی نیکل انتخاب شدند نمونه ها در دمای 850 درجه و به مدت 15 دقیقه تحت عملیات آنیل محلولی قرارگرفته و در آب کوئنچ شدند به منظور تعیین دماهای تغییر حالت و تغییرات آنتالپی استحاله ها حین گرم کردن و سرد شدن نمونه ها از آزمایشات Differential) DSC (Scanning Calorimetry استفاده شده است تغییرات انتالپی و انتروپی براساس تابعی از ترکیب شیمیایی آلیاژ از نظر ترمودینامیکی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که با افزایش مقدار نیکل در آلیاژ مقادیر تغییرات آنتالپی و انتروپی درهر دو استحاله مستقیم و معکوس کاهش می یابد علت کاهش تغییرات انتالپی با افزایش مقدار نیکل بوسیله پاارمترهای ترمودینامیکی موثر برانتالپی تحلیل شده است همچنین علت تغییرات انتروپی استحاله های مارتنزیتی با میزان نیکل به تغییرات پارامتر تراکم الکترونی e/a و ت غییر انتروپی ارتعاشی با ترکیب شیمیایی نسبت داده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های ماتنزیتی در آلیاژهای حافظه دار NiTi در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های ماتنزیتی در آلیاژهای حافظه دار NiTi در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های ماتنزیتی در آلیاژهای حافظه دار NiTi در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های ماتنزیتی در آلیاژهای حافظه دار NiTi در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تغییرات انتالپی و انتروپی استحاله های ماتنزیتی در آلیاژهای حافظه دار NiTi در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

جعفر خلیل علافی – استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنع
بهنام امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر نمونه های مورد آزمایش از آلیاژ NiTi با ترکیب های شیمیایی مختلف در محدوده 50/3 تا 51 درصد اتمی نیکل، انتخاب شدند. نمونه ها در دمای 850 درجه سانتیگراد و به مدت 15 دقیقه تحت عملیات آنیل محلولی قرار گرفته و در آب کوئنچ شدند. به منظور تعیین دماهای تغییر حالت و تغییرات انتالپی استحاله ها حین گرم کردن و سرد شدن نمونه ها از آزمایشات Scanning Calorimetry Differential) DSC) تغییرات انتالپی و انتروپی بر اساس تابعی از ترکیب شیمیایی آلیاژ از نظر ترمودیناکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش مقدار نیکل در آلیاژ، وقادیر تغییرات انتالپی و انتروپی در هر دو استحاله مستقیم و معکوس، افزایش مقدار نیکل در آلیاژ، مقدار قابل تغییرات انتالپی و انتروپی در هر دو استحاله مستقیم و معکوس، کاهش می یابد. علت کاهش تغییرات انتالپی با افزایش مقدار نیکل بوسیله پارامترهای ترمودینامیکی موثر بر انتالپی استحاله تحلیل شده است. همچنین علت تغییرات انتروپی استحاله های ماتنزیتی با میزان نیکل به تغییرات پارامتر تراکم الکترونی (e/a) و تغییر انتروپی ارتعاشی با ترکیب شیمیایی نسبت داده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید