دانلود مقاله تعیین و مدلسازی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سیب رقم گلدن دلیشز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعیین و مدلسازی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سیب رقم گلدن دلیشز در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین و مدلسازی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سیب رقم گلدن دلیشز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعیین و مدلسازی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سیب رقم گلدن دلیشز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین و مدلسازی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سیب رقم گلدن دلیشز در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
زهرا بساطی – دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی
سلمان حبیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:
ایران با تولید 1/5 میلیون تن سیب به عنوان هفتمین کشور تولید کننده جهان محسوب می شود گرچه صادرات این محصول در مقایسه با میزان تولید ناچیز و برابر 0/9 میلیون تن می باشد تعیین خواص مختلف سیب های تولیدی در کشور جهت استفاده در طراحی ماشین های مختلف و بهبود خطوط فراوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت ضروری است هدف از این تحقیق تعیین خواص فیزیکی سیب و ارائه مدل ریاضی مناسب جهت مدل سازی برخی از خواص مهم فیزیکی آن (جرم، حجم و مساحت سطح بی رویه) و همچنین محاسبه برخی از خواص مکانیکی از جمله : ضریب الاستیسیته، تنش گسیختگی ، کرنش گسیختگی، انرژی گسیختگی و چقرمگی می باشد بدین منظور از سه مدل مختلف استفاده شد که عبارتند از : 1) مدل رگرسیونی یک متغیره 2) مدل رگرسیونی دو متغیره و 3) مدل رگرسیونی سه متغیره . نتایج مدل سازی نشان داد که برای مدل سازی جرم، حجم و سطح رویه مدل سه متغیره به ترتیب با R-square : ا 0/894، 0/915 و 0/999 به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی پارامترهای ذکر شده برگزیده شد. در اندازه گیری خواص مکانیکی میزان ضر یب الاستیسیته، تنش گسیختگی ، کرنش گسیختگی، انرژی گسیختگی و چقرمگی به ترتیب برابر 0/35±1/141 مگاپاسکال، 0/0183± 0/139 مگا پاسکال، 3/45%±11/80، 12/8±38/087 میلی ژول و 0/002±0/0082 میلی ژول بر میلی متر مکعب محاسبه شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید