دانلود مقاله تأثیر میزان تشابه توالی در کارایی خاموش سازی ژن به روش VIGS در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تأثیر میزان تشابه توالی در کارایی خاموش سازی ژن به روش VIGS در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر میزان تشابه توالی در کارایی خاموش سازی ژن به روش VIGS در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثیر میزان تشابه توالی در کارایی خاموش سازی ژن به روش VIGS در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر میزان تشابه توالی در کارایی خاموش سازی ژن به روش VIGS در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

محمدرضا افتخاریان قمصری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران
فرخ کریمی – استادیار، فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد، تهران
سیدلطیف موسوی گرگری – دانشیار، بیوشیمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران
سیدعلی حسینی تفرشی – استادیار، فیزیولوژی گیاهی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه کاشان

چکیده:

گیاه Nicotiana benthamiana متعلق به تیره سیب زمین است و به طور گسترده به عنوان گیاه مدل در آزمایهای ویروس شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. خاموش سازی القایی با ویروس یا VIGS یک روش منتخب برای خاموشی سریع ژنهای گیاهی به منظور شناخت عملکرد ژن می باشد. به طور معمول برای VIGS، از ناقلهای ویروسی دربردارنده یک توالی مشابه با ژن درونزاد استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان میزان خاموش سازی و شباهت توالی های همسانه سازی درون ناقل ویروسی با توالی ژن درونزاد به منظور استفاده از این روش جهت خاموش سازی ژنهای اورتولوگ از گیاهان غیر مدل در گیاه مدل می باشد. در این پژوهش از ژنهای pds از گیاهان تاتوره، فلفل و N. benthamiana همسانه سازی شده در ناقل ویروسی TRV2 به منظور خاموش سازی ژن pds استفاده شد. تزریق ناقلها به گیاهچه ها باعث سفیدشدگی نوری در برگها شد. توالی تراژنهای برونزاد با ژن pds درونزاد N. benthamiana مقایسه شد. میزان سفیدشدگی در بین تیمارهای متفاوت یکسان نبود. نتایج کلی نشان داد که میزان شباهت توالی ژنی همسانه سازی شده درون ناقل ویروسی تأثیر مستقیمی روی میزان خاموش سازی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید