دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی در ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی در ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی در ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی در ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی در ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

علی ذاکریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور ته
محمدرضا اسد – استادیار دانشگاه پیام نور
علی افسای – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
رقیه شجاع – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده:

از جمله عواملی که در بقاء و پیشرفت سازمان ها مهم است و مورد توجه بسیاری از سازمان ها و مدیران قرار گرفته، نیروی انسانی است و مدل های مدیریتی جدید به دنبال افزایش کیفیت و اثر بخشی نیروی انسانی بوده به نحوی که نیروی انسانی را مهمترین و اصلی ترین عامل پیشرفت و توسعه جوامع و سازمان ها قلمداد نموده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران می باشد. روش شناسی: نمونه آماری شامل 60 نفر از مسئولین و کارشناسان ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران در سال 1390 بود. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و برای بررسی اهداف از پرسشنامه تعهد سازمانی و TQM با پایایی 79% استفاده شد. در این پژوهش داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد بین برخی از عناصر مدیریت کیفیت جامع که شامل: استفاده از کار گروهی (r=%48)، ارزیابی و بازخورد (r=%58 )، استفاده از نظام اطلاعات (r=%45 )، تعیین اهداف کیفی (r=%46 )، مشتری مداری (r=%54 ) و استفاده از نظام پیشنهادات (r=%43 ) رابطه مثبت و متوسطی وجود دارد(P<./.5). و میزان تعهد سازمانی کارکنان با میانگین (5/33 ± 6808) در حد مطلوب و بالایی قرار داشت. بحث و نتیجه گیری: اجرای مدیریت کیفیت جامع می تواند به عنوان یکی از عوامل ارتقاء دهنده تعهد و دلبستگی شغلی کارکنان به رشد و پیشرفت سازمان ها کمک کرده و سازمان ها را در ارایه خدمات مطلوب تر یاری دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید