دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

لاله فقیهعبدالهی – دانشجوی کارشناسیارشد،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعیساری
همت اله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاحنباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعیساری
یاسر یعقوبیان – دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابعطبیعی رامین خوزستان
محمد علوی – کارشناس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر قارچهای شبهمیکوریز (Piriformospora indica و تریکودرما Trichoderma tomentosum) بر صفات رویشی ریحان در سطوح مختلف نیتراتمس، آزمایشی در گلخانه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در تابستان 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 2 تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل چهار سطح نیترات مس 0 ، 100 ، 200 ، 300 میلیگرم در کیلوگرم خاک) و چهار سطح همزیستی قارچی (عدم تلقیح، تلقیح شبهمیکوریزای Piriformospora indica تریکودرمای Trichoderma tomentosum و تلقیح همزمان شبه میکوریزا و تریکودرما) بود. نتایج نشان داد که استفاده از نیترات مس باعث افزایش وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل، گردید. تیمارهای قارچی بر تمامی صفات اندازهگیری تاثیر مثبت معنیداری داشت و بهترین تیمار قارچی مربوط به تلقیح همزمان دو قارچ بود. اثر متقابل نیترات مس و قارچ بر صفاتوزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر کل، وزن خشک برگ و وزن خشک کل معنیدار بود و در تمامی صفات مذکور همزیستی قارچی بهجز سطح صفر در سایر سطوح نیتراتمس اثر مثبت داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید