دانلود مقاله اثر مدیریت بر ساختار تودههای جنگلی مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری خلیل محله – بهشهر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر مدیریت بر ساختار تودههای جنگلی مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری خلیل محله – بهشهر در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر مدیریت بر ساختار تودههای جنگلی مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری خلیل محله – بهشهر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر مدیریت بر ساختار تودههای جنگلی مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری خلیل محله – بهشهر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر مدیریت بر ساختار تودههای جنگلی مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری خلیل محله – بهشهر در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
شهره کاظمی – د انشجوی کارشناسارشد، گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
سیدمحمد حجتی – ا ستادیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر فلاح – د انشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کامبیز ابراری – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی اثر مدیریت بر ساختار تودههای جنگلی میباشد. به این منظور پارسل 01 و پارسل 01 سری یک طرح جنگلداری خلیل محله واقع در عباس- آباد بهشهر به ترتیب به عنوان پارسلهای شاهد و مدیریت شده انتخاب شدند. آماربرداری به روش تصادفی- منظم با قطعات نمونه 01 آری در شبکهای به ابعاد 01157*متر در انجام شد و مشخصههای قطر برابرسینه و نوع گونه اندازهگیری و ثبت شدند. نتایج نشان داد که، تعداد در هکتار و حجم در هکتار، در سطح 57 درصد تفاوت معنیداری داشت ولی سطح مقطع در هکتار در دو توده تفاوت معنیدار نداشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید