دانلود مقاله اثرات احداث شهرک صنعتی رجه برتوسعه پایدارشهرستان بابل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثرات احداث شهرک صنعتی رجه برتوسعه پایدارشهرستان بابل در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات احداث شهرک صنعتی رجه برتوسعه پایدارشهرستان بابل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرات احداث شهرک صنعتی رجه برتوسعه پایدارشهرستان بابل در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرات احداث شهرک صنعتی رجه برتوسعه پایدارشهرستان بابل در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
مصطفی نائیجی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا دانشگاه شهیدبهشتی تهران
علی دشتی شفیعی – دکتری معماری وفوق تخصص شهرسازی ازدانشگاه معمار یو شهرسازی ونیز ایتالیا استادیارومدیرگروه معماری وشهرسازی دانشگاه شمال
ابوذر ابراهیمی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرس گروه مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شمال آمل

چکیده:
تحقیق موردنظر به بررسی صنعتی کردن روستاها و نقش شهرکهای صنعتی درتوسعه و تحول نواحی روستایی می پردازد ازانجا که امروز دراکثرکشورهای درحال توسعه جهان توسعه روستایی وابسته است به صنعتی کردن آنها و ازطرفی بخش کشاورزی به تنهایی نمی تواند جوابگوی نیازهای روستاییان باشد پس باید به رهیافت صنعتی شدن روستاها به عنوان یک راهبرد موردتوجه قرارداد دودیدگاه کلی درموردصنعتی کردن روستاها موردتوجه است یکی دیدگاه نئولیبرالیزم که برپایه اقتصادآزاداستوار است و بیشتر درکشورهای غربی و سرمایه داری حاکم است دیدگاه دوم ساختارگرایی این دیدگاه درکشورهای شرق و به عبارتی سوسیالیستی جریان دارد دراین تحقیق خواسته شد نقش شهرکهای صنعتی درتحول نواحی روستایی مشخص شود پس منطقه موردمطالعه شهر صنعتی بابل انتخاب شد و سوال اصلی اینست که ایا شهرکهای صنعتی باعث تحول نواحی روستایی شده است یانه ؟ و دراین راستا سه فرضیه مطرح شد درابعاداقتصادی اجتماعی و مکانی و نتایج حاصل ازاین بررسی نشان داد که شهرک صنعتی رجه بابل باعث تحول درابعاداقتصادی شده است و تحلیل اماری نشان داد که این شهرک دراین زمینه ها موفق عمل نکرده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید