دانلود تولید هارمونیک مراتب بالا و بررسی فرآیند تولید پالس های فوق سریع آتوثانیه و زپتوثانیه در لیزرهای الکترون آزاد اشعه ایکس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تولید هارمونیک مراتب بالا و بررسی فرآیند تولید پالس های فوق سریع آتوثانیه و زپتوثانیه در لیزرهای الکترون آزاد اشعه ایکس در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تولید هارمونیک مراتب بالا و بررسی فرآیند تولید پالس های فوق سریع آتوثانیه و زپتوثانیه در لیزرهای الکترون آزاد اشعه ایکس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تولید هارمونیک مراتب بالا و بررسی فرآیند تولید پالس های فوق سریع آتوثانیه و زپتوثانیه در لیزرهای الکترون آزاد اشعه ایکس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تولید هارمونیک مراتب بالا و بررسی فرآیند تولید پالس های فوق سریع آتوثانیه و زپتوثانیه در لیزرهای الکترون آزاد اشعه ایکس در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله به مطالعه لیزرهای الکترون آزاد ) FEL ( و تولید پالسهای کم چرخه از تقویت کننده های FEL و عملکرد قطار های پالسی میپردازیم. هدف از این مقاله این است که بدانیم نسل بعدی منابع نوری چه تحولاتی به همراه خواهند داشت، در واقع تولید پالسهای فوقالعاده کوتاه لیزر مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا از پتانسیل لیزرهای الکترون آزاد برای مشارکت در این زمینه استفاده کردهایم، ابتدا FELها را به صورت منبع پالسهای فوق العاده کوتاه در نظر گرفته ایم و سپس انواع تکنیکهای پالسهای کوتاه را شناسایی کردهایم، تمرکز کلی ما بر روی تولید قطارهای پالسی کم چرخه از تقویت کنندههای FEL است که اگر در طول موجهای اشعه x شدید اعمال شوند ، میتوانند پالسهایی در مقیاس آتوثانیه یا حتی کوتاهتر )در حد زپتوثانیه( تولید کنند. البته تولید پالسهای کوتاهتر )در حد یکتوثانیه( نیز ممکن است. یعنی پالسهای فوتونی با انرژی بالا و در حد یکتوثانیه در برخورد یونهای سنگین میتواند تولیدشود. منابع تولید هارمونیک مراتب بالا در حال حاضر قادر به رسیدن به پالسی در محدودهی زمانی دهها تاصدها آتوثانیه هستندکه این نتیجه خوبی برای مطالعه دینامیک الکترونها است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید