دانلود بررسی الگوهای رفتار ارتباطی معلم با دانش آموزان در شهر گرگان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی الگوهای رفتار ارتباطی معلم با دانش آموزان در شهر گرگان در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی الگوهای رفتار ارتباطی معلم با دانش آموزان در شهر گرگان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی الگوهای رفتار ارتباطی معلم با دانش آموزان در شهر گرگان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی الگوهای رفتار ارتباطی معلم با دانش آموزان در شهر گرگان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی الگوهای رفتار ارتباطی رایج معلمان در کلاس های درسی بود که طی آن رفتار ارتباطی معلمان ریاضی شهر گرگان، از دیدگاه دانش آموزان و معلمان مورد بررسی قرار گرفت. روش این پژوهش، با توجه به ماهیت آن، توصیفی از نوع زمینه یابی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم راهنمایی شهر گرگان و معلمان ریاضی آنها در سال تحصیلی 91-1390است. تعداد 354 دانش آموز و 14 معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب دانش آموزان به روش تصادفی خوشه ای و معلمان به روش غیر تصادفی هدفمند صورت گرفت. داده ها با استفاده از نسخه استرالیایی پرسشنامه استاندارد رفتار ارتباطی معلم (QTI) جمع آوری شد و رفتار ارتباطی معلمان براساس الگوی دوبعدی لیری( سلطه گری-سلطه پذیری،همکاری-مخالفت جویی) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t گروه های وابسته و tدو گروه مستقل استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که: 1-رفتار ارتباطی معلمان ریاضی از نظر دانش آموزان در بعد سلطه پذیری از حیطه ی سلطه گری-سلطه پذیری قرار دارد. 2- معلمان ریاضی، رفتار ارتباطی خود را هر دو بعد سلطه پذیری و همکاری از دو حیطه ی رفتاری سلطه گری -سلطه پذیری و همکاری-مخالفت جویی،قرار دادند. در نهایت مشخص گردید که بین برداشت دانش آموزان از رفتار معلم ریاضی و تصویری که معلمان از رفتار خود دارند تفاوت معناداری وجود ندارد و هردو گروه رفتار ارتباطی معلم را بیشتر در بعد سلطه پذیری می دانند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید