دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره سراسري فناوريهاي نوين ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

افزایش ایمنی و امنیت فضاهای سبزشهری درراستای تحقق شهرسالم و امن ازمهمترین رویکردهایی است که درسالهای اخیر موردتوجه برنامه ریزان و مسئولان شهری قرارگرفته است برقراری امنیت درساختارشهری و برخورداری شهروندان ازاحساس امنیت اهمیت فزاینده ای دارد و مولفه اساسی توسعه پایداراجتماعی است هدف تحقیق ارایه مدلی برای تبیین ایمنی و امنیت شهر براساس شاخصهای طراحی و کیفیت محیطی شهردرفضاهای سبزبخصوص پارک ها و بررسی و تحلیل شاخصهای تبیین کننده ایمنی و امنیت درفضاهای سبزمی باشد برای این منظور ازرویکرد CPTED استفاده شده است روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد برای انتخاب شاخصها ازمبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده شده است بطور کلی میتوان گفت که بااستفاده ازشاخصهای طراحی و کیفیت محیط شهری CPTED میتوان میزان ایمنی و امنیت درفضاهای پارکها را افزایش داد مقاله حاضر درراستای افزایش ارتقا امنیت اجتماعی درفضاهای سبزمتغیرهای کالبدی تاثیرگذاربرامنیت محیطی را شناسایی کرده و شاخصها ومعیارهای موثر برناامنی و ترس ازوقوع جرم ازمنظرکالبدی درپارک هارا موردواکاوی قرارداده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید