دانلود آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word) دارای 284 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه    
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:    
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:   
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیكی شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران    
2-1- موقعیت جغرافیائی    
3-1- موقعیت طبیعی    
4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران    
5-1- ویژگیهای اقلیمی:   
1-5-1- دما    
2-5-1- میزان بارش    
3-5-1- رطوبت نسبی    
4-5-1- روزهای یخبندان    
5-5-1- روزهای بارانی    
6-5-1- باد    
7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان    
8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان    
9-5-1- ارتفاع بناها    
10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحی معماری    
منابع و ماخذ فصل اول    
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:    
1-2- تعریف و تبیین موضوع    
2-2- تعریف كودك    
1-2-2- تعریف كودكان خیابانی    
3-2- تاریخچه كودكان خیابانی    
4-2- وضعیت كودكان خیابانی در جهان    
1-4-2- وضعیت كودكان خیابانی در ایران    
5-2- «كودك در خیابان» و «كودك خیابان»    
6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن كودكان    
7-2- بزهكاری و بزهدیدگی كودكان خیابانی    
8-2- وضعیت بهداشتی كودكان خیابانی    
9-2- وضعیت روانی- اجتماعی كودكان خیابانی    
1-9-2- مدرسه (اجتماع)    
2-9-2- وضعیت روانی    
3-9-2- مشكلات رفتاری    
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این كودكان    
1-10-2- سازمان بهزیستی    
2-10-2- شهرداری    
3-10-2- سازمان بین‌المللی    
11-2- آمار كودكان خیابانی    
12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی كودكان خیابانی ایران    
13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی    
14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق    
15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی    
منابع و ماخذ فصل دوم    
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:   
1-3- مصاحبه با آقای دكتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشكده بهزیستی و توانبخشی كشور)    
2-3- مصاحبه با خانم كاووسی (كارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)    
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با كمك به این كودكان    
4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك    
5-3- راهكارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا كاهش كودكان
خیابانی    
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی    
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان    
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیكی كودكان و نوجوانان    
7-3- كودك، معماری و فضا    
1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری    
8-3- معماری برای كودكان    
9-3- طراحی فضا با توجه به مشكلات رفتاری و روانی كودكان و
نوجوانان    
منابع و ماخذ فصل سوم    
فصل چهارم:
بررسی مراكز كودكان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراكز داخلی:    
1-4- مراكز خارجی:    
1-1-4- مراكز كودكان خیابانی تركیه    
2-1-4- مراكز كودكان خیابانی كنیا    
3-1-4- مراكز كودكان خیابانی برزیل (شهر مارینگا)    
4-1-4- پروژه ملی كودكان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا كنون)    
5-1-4- مراكز كودكان خیابانی هندوستان    
6-1-4- مراكز كودكان خیابانی آفریقای جنوبی    
7-1-4- مراكز كودكان خیابانی كانادا    
2-4- مراكز داخلی:    
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار    
1-1-2-4- موقعیت    
2-1-2-4- اجزاء طرح    
3-1-2-4- معرفی كم و كیف معماری طرح    
2-2-4- بازدید و تحلیل مركز كودكان خیابانی قرنطینه یاسر    
3-2-4- بازدید از مراكز بعثت و شبانه‌روزی عاصف    
4-2-4- بازدید از مراكز كودكان خیابانی اسماعیل محمدی    
منابع و ماخذ فصل چهارم    
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:   
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران    
1-1-5- تراكم جمعیت و كمبود امكانات رفاهی   
2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساكن منطقه 15 تهران    
2-5- كاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی    
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن    
1-3-5- جنسیت خاك سایت    
2-3-5- آب در منطقه طرح    
3-3-5- كوههای متصرف در منطقه طرح    
4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح    
5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا    
6-3-5- دسترسیهای سایت    
10-5- چكیده    
منابع و ماخذ فصل پنجم    
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیكی:    
1-6- تعیین برنامه‌ریزی كالبدی سایت    
1-1-6- ساختمان اداری    
2-1-6- ساختمان خوابگاه    
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها    
2-2-1-6- آشپزخانه    
3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه    
4-2-1-6- محل تهیه غذا    
5-2-1-6- محل طبخ    
6-2-1-6- محل غذاخوری    
1-6-2-1-6- سرو غذا    
2-6-2-1-6- سرویسها    
7-2-1-6- رختكن و سرویسها    
8-2-1-6- محل پارك ماشین و بار انداز    
9-2-1-6- رختشویخانه    
1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی    
2-9-2-1-6- قسمت شستشو    
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن    
4-9-2-1-6- محل اتوكشی    
3-1-6- ساختمان اجتماعات    
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)    
2-3-1-6- نمازخانه    
3-3-1-6- كتابخانه    
1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل    
2-3-3-1-6- مخزن كتاب    
3-3-3-1-6- سالن مطالعه    
4-1-6- ساختمان آموزشی    
1-4-1-6- گالری    
2-4-1-6- كلاسهای آموزشی    
3-4-1-6- آتلیه‌ها (كلاسهای هنری)    
4-4-1-6- سمعی و بصری    
5-1-6- كارگاههای تخصصی    
1-5-1-6- نكاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی كارگاهها    
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری    
2-1-5-1-6- محوطه تدریس    
3-1-5-1-6- ماشین‌آلات    
6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا    
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی    
8-1-6- نگهبانی    
2-6- سازه    
3-6- تاسیسات    
1-3-6- گرمایش    
2-3-6- حرارت مركزی    
3-3-6- تهویه     
4-3-6- خنك‌سازی مكانیكی    
5-3-6- تهویه مطبوع    
4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیكی طرح    
منابع و ماخذ فصل ششم    
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شكل‌گیری احجام در سایت    
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی كشور برای استفاده كودكان خیابانی (برای دوستی)    

منابع و مأخذ :
 
1-    پروژه معماری خانه‌ امید (مركز نگهداری كودكان خیابانی) توسط دانشجویان شهرزاد خادم حسینی و مریم كلامی –خرداد 1379 (دانشگاه علم و صنعت ایران)
2-    پروژه طراحی كانون. بچه‌های خیابان توسط مژگان شبیری،‌ سال 79-1378 (دانشگاه شهید بهشتی)
3-    مصاحبه با آقای دكتر اقلیما، خانم كاووسی- خانم قلی‌زاد و آقای نریمانی و استفاده از نظرات ایشان
4-    كتاب معماری برای كودكان،‌ نوشته والتر كرونر، ترجمه دكتر احمد خوشنویس و مهندس المیرا میررحیمی- سال 1382 چاپ اول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید