دانلود مقاله مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید هادی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد صبور – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور صدرا نگار

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) روش موثری برای مدیریت نمایش و ویرایش داده های مکانی و هیدرولوژیکی می باشد .بنابراین تلفیق اطلاعات هیدرولوژی با GIS یک هدف طبیعی برای اکثرتحلیلگران حوضه آبریزمی باشد .با توجه به کاربرد روزافزون پارامترهای هیدرولوژیکی در تحلیلهای مربوط به حوضه های آبریز توسط سازمانهای مختلف تعیین دقیق این پارامترها دارای اهمیت زیادی می باشد .دراین تحقیق به تعیین پارامترهای مهم هیدرولوژیکی با استفاده ازمدل داده ای ArcHydro پرداخته شده است 0نتایج حاصل درپهنه بندی سیلابدشت و تهیه مدل رقومی بارش درحوضه آبریز رودخانه شاهرود مورد بررسی و نمایش قرارگرفته است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آنالیز اندرکنش سکوی ثابت فراساحلی تحت اثر نیروی های دریایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آنالیز اندرکنش سکوی ثابت فراساحلی تحت اثر نیروی های دریایی در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آنالیز اندرکنش سکوی ثابت فراساحلی تحت اثر نیروی های دریایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آنالیز اندرکنش سکوی ثابت فراساحلی تحت اثر نیروی های دریایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آنالیز اندرکنش سکوی ثابت فراساحلی تحت اثر نیروی های دریایی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
پگاه سادات پیمبرنیا – کارشناس ارشد سازه دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمود قاسمی زاده – کارشناس ارشد سازه دریایی، شرکت مهندسی مشاور پارس آب تدبیر

چکیده:
اثرات طراحی یک سکوی فراساحل دریایی درمعرض نیروها ولنگرهای ناشی ازامواج می تواند نقش عمده ای درطراحی سازه های دریایی اجرا کند برای طراحی اقتصادی و قابل اعتماد براورد خوبی ازباراموج ضروری است دراین مقاله تجزیه و تحلیل پاسخ خطی ازیک سکوی ثابت دریایی تحت نیروی امواج ارایه شدها ست این سازه با استفاده ازروش المان محدود گسسته سازی شده وموج به علاوه سینماتیک جریان مدل شده با استفاده ازتئوری خطی ابری ایجادشده است نیروی موج وارد برعضوها با استفاده ازمعادله موریسون محاسبه شده است بارگذاری هیدرودینامیکی برروی اعضا لوله ای افقی و عمودی و پاسخ دینامیکی سکوی ثابت دریایی بایکدیگر همراه با توزیع جابجایی نیروی محوری و ممان خمشی درامتداد پایه سکو برای شرایط منظم و شدید مورد بررسی قرارگرفته است که درآن سازه باید قابلیت حفظ تولید درشرایط موج بادوره بازگشت یک ساله باشد و همچنین باید قادر به ادامه فعالیت باشرایط طوفان بادوره بازگشت صدساله باشد نتیجه این تحقیق نشان داد که مقدادرممان خمشی موج بادوره بازگشت 100سال برای محل پایه سکوومحل اتصال سکوبه عرضه به ترتیب 51و4درصد بیشترازمقدارممان خمشی مج بادوره بازگشت 1سال است همچنین جهات برخورد موج اثرات قابل توجهی درمقدارپاسخ تغییر مکان سکودارد وپاسخ خطی برای طراحی ایمن و بهره برداری ازسکوهای دریایی بسیارمهم است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل روش هایی مختلف جهت بهبود ایرودینامیک خودرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل روش هایی مختلف جهت بهبود ایرودینامیک خودرو در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل روش هایی مختلف جهت بهبود ایرودینامیک خودرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل روش هایی مختلف جهت بهبود ایرودینامیک خودرو در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل روش هایی مختلف جهت بهبود ایرودینامیک خودرو در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

بهناز بهشتی برومند – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین کریمیان – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش های عددی، جریان سیال بر روی بدنه خودروی پراید به صورت دو بعدی و سپسبه صورت سه بعدی حل شود . برای انجام این کار با استفاده از نرم افزار فلوئنت، معادلات حاکم بر جریان سیال به همراه مدل K-استاندارد بااستفاده از شرایط مرزی مناسب حل گردیده اند . با مطالعه نتایج حاصل ا ز این تحقیق و مشاهده خطوط جریان، گردابه های ایجاد شده در اطراف اتومبیل و توزیع فشار، می توان منطق ه هایی را که باعث افزایش پسا می گردند، مشخص کرده و با توجه به آن ها، روش هایی را برای کاهش پسا ارائه نمود . بنابراین در این مقاله، ایده ه ای مختلفی که در جهت به بود ایرودینامیک یک خودرو به نظر می رسید، بررسی شده و با مدل سازی و تحلیل عددی جریان بر روی اتومبیل پراید مورد آزمایش قرار می گیرد . در نهایت از بین ایده های بررسی شده، نتایج دو مورد از آن ها با عنوان استفاده از سطح صاف جهت پوشاندن اجزا کف خودرو و تزریق هوا از روی سپر عقب به سمت بیرون، در مقاله حاضر شرح داده شده است، چرا که این دو ایده نتایج بسیار مناسبی از لحاظ کاهش پسا داشته و عملی تر به نظر می رسند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: ( نفوذپذیری – تصمیم پذیری) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: ( نفوذپذیری – تصمیم پذیری) در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: ( نفوذپذیری – تصمیم پذیری) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: ( نفوذپذیری – تصمیم پذیری) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: ( نفوذپذیری – تصمیم پذیری) در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: ( نفوذپذیری – تصمیم پذیری) در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در پژوهشنامه علوم سیاسی از صفحه 69 تا 95 منتشر شده است.
نام: مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: ( نفوذپذیری – تصمیم پذیری)
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجلس شورای اسلامی
مقاله روابط خارجی
مقاله تصمیم سازی
مقاله تصمیم گیری
مقاله تصمیم پذیری
مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع و مؤسسات تولیدی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع و مؤسسات تولیدی در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع و مؤسسات تولیدی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع و مؤسسات تولیدی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع و مؤسسات تولیدی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
داود محمد امینی – مربی عضو هیئت علمی، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، ایران
معصومه یاری – دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه پیام نور محلات

چکیده:
هدف از این مقاله آشنایی با هوش مصنوعی به عنوان سمبل و نماد دوران فرا صنعتی و نقش کاربرد آن در صنایع و مؤسسات تولیدی می باشد. و در آن تاریخچه، معرفی، نحوه شکل گیری، تعاریف، زیر شاخه ها، تکنیک ها و زبان های برنامه نویسی در هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند، علاوه بر آن سیستم های خبره، روباتیک و شبکه های عصبی در هوش مصنوعی توضیح داده شده است و در پایان نتیجه گیری، منابع و مآخذ بیان گردیده.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل و کاربرد نتایج آزمایش صحرایی پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل و کاربرد نتایج آزمایش صحرایی پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل و کاربرد نتایج آزمایش صحرایی پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل و کاربرد نتایج آزمایش صحرایی پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل و کاربرد نتایج آزمایش صحرایی پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
کریم بهاری امینه – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
محمد مهدی خبیری – هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:
آزمون های درجا و صحرایی در مطالعات مربوط به حوزه ژئوتکنیک در مقایسه با آزمون های آزمایشگاهی از ارجحیت بیشتری برخوردارند به دلیل آنکه در آزمون های صحرایی دستخوردگی نمونه های مورد آزمایش کمتر بوده و شرایط طبیعی زمین از نظر تنش های وارده جهت و نحوه توزیع نش ها بهتر خود را نشان می دهد پرسیومتری یکی از این آزمایش های صحرایی است که علاوه بر مزایای فوق حجم بیشتری از زمین را مورد آزمایش قرار داده و از طرف دیگر از دامنه کاربرد وسیع تری در انواع متعددی از سنگ ها و خاک ها کاربرد دارند از جهت دیگر آزمون های آزمایشگاهی نیز به دلیل صرفه اقتصادی و امکان کنترل شرایط آزمایش به خوبی مورد استفاده قرار می گیرند در این تحقیق سعی شده است پرسیومترها و انواع مختلف آن معرفی شده و کاربرد و تحلیل نتایج این آزمون صحرایی ارائه گردد پارامترهای دست یافتنی از نتایج این آزمایش شامل Em: مدول منارد، جهت محاسبات نشست شالوده ، PL: فشار حدی جهت محاسبات ظرفیت باربری شالوده ، Pf: فشار اولیه می باشند. پارامترهای ثانویه که با استفاده از نتایج آزمایش پرسیومتری می توان از روابط محاسبه کرد عبارتند از : ندول تغییر شکل، مقاومت، تنش کل افقی درجا، ضریب تحکیم افقی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مروری بر دو استراتژی سازمانی: سازمان های با عملکرد برتر در برابر سازمان های یادگیرنده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مروری بر دو استراتژی سازمانی: سازمان های با عملکرد برتر در برابر سازمان های یادگیرنده در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مروری بر دو استراتژی سازمانی: سازمان های با عملکرد برتر در برابر سازمان های یادگیرنده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مروری بر دو استراتژی سازمانی: سازمان های با عملکرد برتر در برابر سازمان های یادگیرنده در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مروری بر دو استراتژی سازمانی: سازمان های با عملکرد برتر در برابر سازمان های یادگیرنده در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

امروزه، سازمان با عملکرد برتر و سازمان یادگیرنده دو مفهومی است که به طور گسترده در مباحث تغییر و تحول سازمانی و ادبیات بهبود سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند. سیستم های کاری با عملکرد برتر ) HPWS ( بر کارکنان تاثیر مثبتی داشته و در سطح گسترده ای اتخاذ این رویکرد باعث بهره وری بالاتر سازمان می گردد. در حالی که در مفهوم سازمان با عملکرد برتر به نیازهای کارمندان توجه می شود و در آن، اعتماد و مشارکت کارکنان در سطح بالایی قرار دارد، سازمان یادگیرنده، سازمانی است که افراد در ان توانمند بوده و اطلاعات بین کارمندان به اشتراک گذاشته می شود این مقاله به مقایسه و تقابل این دو دیدگاه در اثربخشی سازمانی می پردازد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC و مقدار افزایش سود در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC و مقدار افزایش سود در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC و مقدار افزایش سود در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC و مقدار افزایش سود در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC و مقدار افزایش سود در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي بررسي ابعاد اجراي طرح توسعه کشاورزي 550 هزار هکتاري

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه پروژه های EPC در داخل کشور رشد فزاینده ای داشته و بعلت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می گردند. در این مقاله سعی شده است که ضمن ارائه شرح کلی از قراردادها EPC، نقاط ضعف و قوت این نوع قراردادها از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان حوزه مارون و زهره خیرآباد بررسی شد. در ادامه با توجه به اتمام به موقع پروژه یک برآورد ریالی از مقدار درآمد ناشی از اتمام به موقع پروژه با خسارت ناشی از اتمام پروژه با فرض یکسال تأخیر در پروژه انجام خواهد شد. تحلیل ها در پروژه رامشیر ساحل راست ناحیه یک بصورت EPC انجام می شود، انجام شد. نتایج نشان داد در صورت تأخیر یک ساله در پروژه معادل 141.749 ریال خسارت به سیستم وارد خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دو پاک کننده بر میزان زبری سطحی دست دندان آکریلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دو پاک کننده بر میزان زبری سطحی دست دندان آکریلی در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دو پاک کننده بر میزان زبری سطحی دست دندان آکریلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دو پاک کننده بر میزان زبری سطحی دست دندان آکریلی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دو پاک کننده بر میزان زبری سطحی دست دندان آکریلی در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دو پاک کننده بر میزان زبری سطحی دست دندان آکریلی در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شیراز – Journal Of Dentistry از صفحه 84 تا 89 منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی اثر دو پاک کننده بر میزان زبری سطحی دست دندان آکریلی
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاک کننده دست دندان
مقاله زبری سطحی
مقاله رزین آكریلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین میترا
جناب آقای / سرکار خانم: بحرانی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: بادوند مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیان مساله: استفاده از محلول های پاک كننده و خمیر دندان ها از انواع روش های رایج برای پاک كردن سطح دست دندان است، که می توانند باعث افزایش زبری سطحی دست دندان های آکریلی گردند.
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر دو پاک کننده محلول و خمیری بر میزان زبری سطحی دست دندان پس از کاربرد مسواک بود.
مواد و روش: در این بررسی آزمایشگاهی، 30 قطعه دیسک آكریلی به قطر 20 و ضخامت 2 میلی متر ساخته شدند و به گونه ای یکنواخت پرداخت گردیدند. سپس، به صورت تصادفی به سه گروه 10تایی بخش شدند و میزان زبری سطحی نمونه ها بر پایه Ra اندازه گیری گردید. گروه نخست، به وسیله دستگاه ویژه تحت سایش با مسواك و خمیر قرار گرفتند. گروه دوم، در آغاز تحت سایش با مسواك و آب قرار گرفته و سپس، به مدت 92 ساعت در درون محلول پاک کننده شناور شدند. گروه سوم (گروه شاهد)، تنها تحت سایش با مسواك و آب قرار گرفتند. برای همه گروه ها مسواك با نیروی 200 گرم بر سطح هر نمونه 10000 بار كشیده شد. سپس، دوباره میزان زبری سطحی نمونه های هر گروه اندازه گیری شد و اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون واریانس یک سویه آنوا (ANOVA) و توکی (Post hoc Tukey) بررسی شدند (a=0.05).
یافته ها: در همه گروه ها افزایش زبری سطحی مشاهده گردید، ولی زبری سطحی ایجاد شده در گروه نخست كه از خمیردندان استفاده شده بود در مقایسه با دو گروه دیگر افزایش معناداری داشت (p=0.01)، اما در گروه دوم و سوم تفاوت معناداری میان زبری سطحی دیده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: مواد پاک کننده دست دندان که به صورت محلول هستند نسبت به گونه خمیری، زبری سطحی کمتری ایجاد می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word) دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word) :

دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)

فصل اول : عملیات پیمانكاری :

– اركان اصلی عملیات پیمانكاری

– انواع قرارداد های پیمانكاری

– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری

– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

– ارجاع كار به پیمانكار

– انعقاد قرار داد با پیمانكار

– اجرای كار ( شروع عملیات )

– خاتمه كار

– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

– بانك و صندوق

– تخواه گردان ها

– حساب های دریافتنی

– حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول

– اسناد دریافتنی

– پیش پرداخت ها

– سپرده حسن انجام كار

درارئیهای ثابت :

– دارائیهای ثابت مشهود

– داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

– حسابهای پرداختنی

– اسناد پرداختنی

– پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

– سرمایه

– در آمدها

– هزینه ها

– حساب پیمان

– حساب كار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری

– روش كار تكمیل شده

– روش درصد پیشرفت كار

– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری

– تعیین سود پیمان تكمیل شده

– انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده

– محاسبه صود پیمان نا تمام

– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری

– مالیات مقملوع

– مالیات بر در آمد پیمانكاری

– در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری

– مالیات موسسات پیمانكاری

– شركت های سهامی

– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

– پیش پرداخت مالیات

– مالیات قطعی پیمان ها

– ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

– ترازنامه

– جدول بهای تمام شده‌كار در جریان ساخت

– گزارش های عملیاتی

– گزارش پیشرفت كار

– صورت حساب صودو زیان

– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

1- مراحل انجام عملیات پیمانكاری

2- حسابهای شركت پیمانكاری

3- روش های متداول حسابداری پیمانكاری

4- مالیات پیمانكاری

5- گزارش های مالی

6- صورت مسئله پیمانكاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید