دانلود مقاله بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدلهیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa در حوزه آبخیز دینوردر بالادست سد کرخه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدلهیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa در حوزه آبخیز دینوردر بالادست سد کرخه در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدلهیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa در حوزه آبخیز دینوردر بالادست سد کرخه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدلهیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa در حوزه آبخیز دینوردر بالادست سد کرخه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدلهیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa در حوزه آبخیز دینوردر بالادست سد کرخه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
تعداد صفحات: 11
چکیده:
مدل هیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa در حوزه رودخانه دینور با مساحت 1717 کیلومتر مربع واقع در بالادست سد کرخه به کاربرده شد. آمار هیدرومتئورلوژیکی با گام زمانی روزانه و در طول دوره آماری 1382 تا 1389 که شامل آمار بارش از نه ایستگاه، آمار دما و تبخیر اندازه گیری شده از چهار ایستگاه که بعنوان ورودی مدل استفاده شدند. هم چنین خصوصیات مکانی حوزه در قالب سه نقشه با ابعاد سلولی صد متر در محیط GIS تهیه شدند. نتایج نشان می دهد که هیدروگراف خروجی طبق هیدروگراف های مشاهداتی در خروجی حوزه به خوبی شبیه سازی شده است و مدل هیدروگراف روزانه را طبق معیار ناش ساتکلیف 66 % با صحت قابل قبولی -پیش بینی می نماید. آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از نرم افزار PEST انجام شد که نتایج آنالیز حساسیت نشان می دهد که پارامتر Kg ، که شاخه افت هیدروگراف و محاسبه آب زیرزمینی را کنترل می کند دارای بیشترین حساسیت و پارامترهای kep و kss در رتبه دوم و سوم حساسیت قرار دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در فایل ورد (word)

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش
1- اختلالات یادگیری
2- مشکلات هیجانی
1-2- اضطراب
2-2- پرخاشگری
3-2- افسردگی
4-2- تکانشگری
5-2- ناسازگاری

فصل دوم : بررسی متون

1- پیشینه نظری پژوهش
1-1- تعریف
2-1- دوره های مختلف در تعریف اختلالات یادگیری
3-1- تشخیص دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری
4-1- چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری می شود؟
5-1- شیوع مشکلات یادگیری چقدر است ؟
6-1- گروه بندی کودکان دارای اختلالات یادگیری
7-1- انواع ناتوانی های یادگیری
1-7-1- اختلال خواندن
2-7-1- اختلال بیان نوشتاری
3-7-1- اختلال ریاضیات
2- پیشینه عملیاتی پژوهش
1-2- شناخت مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلال های یادگیری با استفاده از
تست خانه – درخت – آدم (HTP) و تست آدم (DAP) در مقایسه با کودکان عادی
2-2- بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل
3-2- فراوانی صرع در کودکان و نوجوانان با اختلالات یادگیری
4-2- مقایسه مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری در دو گروه از کودکان عادی
و مبتلا به اختلالات یادگیری در خانه و مدرسه
5-2- مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان نارسانویس و عادی پایه سوم ابتدایی

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

طرح پژوهش و روش تحقیق
جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرای آزمون
روش تحلیل آزمون
فصل چهارم : یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل آماری داده ها
شاخص اضطراب
شاخص پرخاشگری
شاخص افسردگی
شاخص تکانشگری
شاخص ناسازگاری

فصل پنجم : نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در فایل ورد (word)

– دادستان ، پریرخ – ارزشیابی شخصیتی کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی – انتشارات رشد –

– اولیوریو فراری، آنا – نقاشی کودکان و مفاهیم آن – ترجمه : عبدالرضا صرافان – انتشارات دستان – چاپ نهم –

– نابدل ، یوسف – روان پزشک مشاور در خانه شما – نشر اوحدی – چاپ دوم – پاییز

– گری گراث ، مارنات – راهنمای سنجش روانی ( جلد دوم ) – ترجمه : حسن پاشا شریفی ، محمد رضا نیکخو – انتشارات رشد – چاپ دوم

– کاپلان و سادوک – خلاصه روانپزشکی در علوم رفتاری – ترجمه : نصرت اله پور افکاری – انتشارات شهرآب –

– شاملو ، سعید – بهداشت روانی – انتشارات رشد –

– سلحشور ، ماندانا – پرخاشگری در کودکان و روشهای رویارویی با آن – انتشارات واژه آرا – چاپ اول –

– تروورجی ، پاول و سیمون جی ، انرایت – فشار روانی ، اضطراب و راه های مقابله با آن – ترجمه : عباس بخش پور رودسری

– شکوهی یکتا ، محسن و پرند ، اکرم – اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان – نشر طبیب – چاپ اول – بهار

– کریمی ، یوسف – اختلالات یادگیری – نشر ساوالان – زمستان

– نادری ، عزت اله و سیف نراقی ، مریم – اختلالات یادگیری – انتشارات امیر کبیر – چاپ هشتم –

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در شهرزاهدان ، است . طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه ای یا پس رویدادی است . جامعه ی آماری پژوهش حاضر عبارت است ازکلیه دانش آموزان دختر و پسرعادی ودانش آموزان دارای اختلال یادگیری (7-11ساله ) در شهر زاهدان که در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل بودند وروش نمونه گیری عبارت است از روش تصادفی چند مرحله ای . ابزار جمع آوری اطلاعات ، تست خانه – درخت – آدم (HTP)  است و تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی ( آزمون T) انجام گرفته است

یافته های پژوهش نشان داد که

در مقایسه نمره کلی شاخص های اضطراب ، تکانشگری و ناسازگاری تفاوت معناداری بین دو گروه کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی مشاهده نشد ، به این معنی که در میزان شاخص های اضطراب ، تکانشگری و ناسازگاری ، در کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی تفاوت معناداری وجود ندارد و فرضیه های یک ، چهار و پنج رد می شود ولی در مقایسه ی نمره کلی شاخص های پرخاشگری و افسردگی این تفاوت معنادار بود و می توان نتیجه گرفت که فرضیه های دو و سه تایید می شود و میزان شاخص های پرخاشگری و افسردگی در کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی تفاوت دارد

مقدمه

کودکان دارای اختلال های یادگیری گروهی از کودکان استثنایی هستند که ظاهری طبیعی و هوشبهری نزدیک به بهنجار و گاه بالاتر از بهنجار دارند. این کودکان فقط در یک زمینه خاص مشکل یادگیری دارند . اختلال یادگیری زمانی تشخیص داده می شود که مهارت های خواندن , نوشتن و ریاضی به طور چشمگیری کمتر از حد انتظار باشد . حدود 10 درصد کودکان مبتلا به این ناتوانی هستند.  (نابدل، 1384)

بیش از یک قرن است که متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی و گفتاردرمانی در پی تشخیص و درمان این قبیل کودکان بوده اند. برای به دست آوردن تصویر دقیق از جهان درونی کودک و به ویژه کودکان  دارای اختلال یادگیری، باید راهی انتخاب شود که از مقاومتها و دفاع های ناهشیار پیشگیری شود . بنابراین از دیدگاه روان تحلیل گری یک رویکرد غیر مستقیم مانند استفاده از نقاشی های فرافکن امری اساسی است

 نقاشی در تشکیل شخصیت و روان کودک اهمیت بسزایی دارد و نه تنها ، به او امکان شناسا یی محیط و شرکت خود در آن را فراهم می سازد و یا سوالاتی برایش مطرح می سازد بلکه به او امکان می دهد تا مسائلی را که به صورت نا منظم از همه طرف برایش مطرح می شود ، به شکل صورت بندی منظم کند . به این ترتیب کودک با تجزیه ی مسائل مختلف موفق می شود شالوده کم و بیش منظم و درستی از آنها ارائه دهد .(اولیوریوفراری ،ترجمه صرافان ، 1385)

کودک از طریق خلق آثار نمادی ، مضمون ها، پویایی ها و نگرشهای مهمی را به تصویر میکشد. نظریه ی روان تحلیل گری همچنین فرض میکند که نه تنها این بیان نمادین امکان پذیر است، بلکه ادراک ها و پاسخ های فرد به جهان خود نیز عملاً براساس ویژگیها و نیروهای درونی تعیین می شوند. وقتی از شخصی خواسته شود یک محرک بدون ساخت را تفسیر کند، جلوه های این پویایی های درونی که در مورد هر فرد ویژگیهای خاص خود را دارد، به احتمال زیاد به وقوع می پیوندد. چنانکه همین امر هنگامی که شخص روی یک برگ کاغذ سفید نقاشی می کند نیز جلوه گر می شود . این فرافکنی جنبه های درونی، به احتمال زیاد تصورهای ذهنی، احساس ها، افکار و خاطرات اضطراب انگیز را شامل می شود.  فهم این فرافکنی ها بالقوه میتواند زمینه ها، تعارضها و پویایی های درونی شخص راآشکار سازد .(مارنات ، ترجمه شریفی و نیکخو ، 1386)

کودک همه ی مسایل زندگی خود را به واسطه ی نقاشی به تجربه در می آورد، خود را می آزماید و ” من “  خویشتن را بنا می کند. نقاشی به منزله ی فرافکنی ناهشیار، با هدف شناخت شخصیت و حل مشکلات روانی کودکان به کار گرفته شده است .  این روش امکان نزدیکتر شدن به کودک و پاسخگویی به سؤال هایی را که وی توانایی بیان آنها را ندارد، فراهم می سازد

بیان مساله

کوشش برای شناخت افراد بر اساس تفسیر هایی که از جهان خود به عمل می آورند تاریخی طولانی و اغلب قابل احترام دارد . به همین ترتیب ، تفسیر هایی که معمولا از آثار هنری به عمل می آید بیانگر ویژگی های متفاوت هنرمند و آنچه که آفریده است تلقی می شود . چنانکه همر (1958) اظهار می دارد ” هنگامی که هنرمند تصویری را نقاشی می کند ، او دو چیز می کشد ، خودش و مدل را ”

گرچه روش های شهودی تفسیر نقاشی ها تاریخ طولانی دارد و به قرن ها پیش باز می گردد ، رویکرد تجربی در این مورد تنها در 30 یا 40 سال گذشته رواج یافته است

تفسیر نقاشی ها عمدتا به نظریه ی روان تحلیل گری مبتنی است . یکی از فرض های اساسی این شیوه آن است که بسیاری از جنبه های مهم شخصیت از طریق خود سنجی هشیارانه به دست نمی آید و لذا پرسشنامه ها برای این منظور ارزش محدودی دارند

نقاشی های فرافکن فنون بیانی هستند ، زیرا جنبه هایی از خصایص شخص را هنگامی که به گونه ای از فعالیت می پردازد نشان می دهند . (مارنات ، ترجمه شریفی و نیکخو ،1386)

 نقاشی کودک به ما نشان می دهد که وی خود  را چگونه می بیند، چگونه متحول میشود و چگونه با جهان پیرامون خویش ارتباط برقرار می کند. نقاشی به منزله ی فرافکنی روان شناختی جهان کودکانه ، در فراسوی لذتی که برای کودک ایجاد می کند، آشکار کننده ی تمامی شخصیت اوست. (دادستان ، 1374)

 در واقع آزمون های نقاشی ، نقاشی های فرافکن را از سنجش شناختی فراتر برد و در جهت تفسیر شخصیت گسترش داد. باک با تدوین آزمون خانه، درخت ، آدم این نظریه را مطرح کرد که شخص علاوه برمفهومی که به تصویر انسان می دهد، برای خانه و درخت نیز معنایی قایل است.درخت، خانه یا آدمک هر یک به منزله ی تجسم رمزی و ناهشیار شخصیت کودک هستند و تعادل عاطفی و طراز عقلی وی را نشان می دهند. (همان)

با توجه به نقاشی کودکان و با تأکید بر ویژگیهایی که در تست نقاشی خانه- درخت – آدم وجود دارد و همچنین با ذکر این مطلب که، اختلالهای یادگیری غالباً در پیشرفت کودک در مدرسه وضع دردناکی پیش می آورد و در برخی موارد به ضعف روحیه، احترام به نفس پایین، احساس ناکامی مزمن و روابط ضعیف با همتاها منجر می شود . همچنین اختلالهای یادگیری با خطر بالاتر ابتلا به اختلال های همراه از جمله اختلال بیش فعالی، کمبود توجه ،اختلال های ارتباطی، اختلال های سلوک و اختلال های افسردگی همراه هستند. داد ه ها حاکی از آن است که تا 25 درصد کودکان مبتلا به اختلال خواندن مبتلا به بیش فعالی هستند و کودکان مبتلا به اختلال نوشتن تصور می شود در خطر بالاتر مشکلات اجتماعی قرار دارند و برخی از آنها دچار ضعف احترام به نفس و علا یم افسردگی می گردند . (کاپلان و سادوک ، ترجمه پور افکاری ،1375)

به این ترتیب سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا بین مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی در شهر زاهدان تفاوتی وجود دارد ؟ به عبارت دیگرآیا می توان وجود اختلال های عاطفی هیجانی (مانند اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، تکانشگری و ناسازگاری ) در کودکان دارای مشکلات یادگیری را با استناد بر شاخص های فرافکن نقاشی آنها و مقایسه با نقاشی های کودکان عادی شناسایی و بررسی کرد

 اهمیت پژوهش

اهمیت این دسته از پژوهش ها در آن است که با شناخت عمیق تر و بیشتر کودکان و دانستن مسایل و ویژگیهای خاص هر گروه از کودکان ، نخست قادر به تشخیص آنها ازمیان سایر کودکان شود و دیگر آنکه به ارائه راه حل ها و راهنمایی های مناسب جهت رفع و یا حداقل بهبود مشکلات این دسته از کودکان کمک کند

با توجه به این مسئله که بسیاری از کودکان دارای اختلال یادگیری مضطرب،نامطمئن،بی اختیار و سرکش هستند و به دنبال شکست های پی در پی دچار ناکامی شده اند که موجب منزوی شدن و یا پرخاشگر شدن آنها می شود ، اگر کودکی در محرومیت عاطفی طولانی قرار گیرد، مبانی روانی و حتی شاید فیزیولوژیکی یادگیری در وی به طور نا مطلوبی صدمه می بیند .مطالعاتی که در زمینه ی دانش آموزان دارای اختلالهای یادگیری در ایران صورت گرفته کمتر به بعد مسائل عاطفی و اجتماعی آنان پرداخته اند و به دلیل اینکه این دانش آموزان از لحاظ عاطفی – اجتماعی صدمه می بینند و عزت نفس آنان پایین می آید مشکلات آنان را افزون می نماید و موجب میشود که آنان علاوه بر اختلال های یادگیری، مشکلات اجتماعی و رفتاری هم پیدا کنند و به همین سبب ممکن است که اطرافیان آنان را طرد کنند و در نتیجه اگر در درمان این دانش آموزان به مسائل عاطفی – اجتماعی آنان نپردازیم، فقط مشکلات شناختی و یادگیری آنها را برطرف ساخته ایم اما مشکلات عاطفی باقی می ماند

علاوه بر این در تشخیص اولیه باید ویژگی های رفتار عاطفی – اجتماعی دانش آموزان را در نظر بگیریم، زیرا گاهی اختلالهای یادگیری با مسائل عاطفی – اجتماعی خود را نشان می دهد و اما اگر با ویژگی های رفتاری این دانش آموزان آشنا نباشیم ممکن است تشخیص اشتباه بدهیم (مثلاً با کودکان بیش فعال آنها را یکی بدانیم(  .بنابراین شناخت رفتار عاطفی – اجتماعی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری ، هم در تشحیص و هم در درمان ضرورت می یابد

فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش شامل موارد زیر می باشد

1 میزان شاخص های اضطراب درآزمون HTP در کودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

2 . میزان شاخص های پرخاشگری درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

3 میزان شاخص های افسردگی درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

4 میزان شاخص های تکانشگری درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

5 میزان شاخص های ناسازگاری درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایدار در شهرداری ها، مورد مطالعه: شهرداری نظرآباد کرج در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایدار در شهرداری ها، مورد مطالعه: شهرداری نظرآباد کرج در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایدار در شهرداری ها، مورد مطالعه: شهرداری نظرآباد کرج در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایدار در شهرداری ها، مورد مطالعه: شهرداری نظرآباد کرج در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایدار در شهرداری ها، مورد مطالعه: شهرداری نظرآباد کرج در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا و اکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی – ایرانی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
منابع پایدار درآمدی شهرداریها شامل عوارض حاصل از صدور پروانه های ساختمانی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، عوارض نوسازی، مالیات برزمین و مستغلات، درآمدهای حاصل از فروش خدمات، درآمد حاصل از پارکینگ شهری، کمک های مالی دولت و ; می باشد. عوامل اصلی دخیل بر ضرورت دسترسی شهرداریها به منابع مالی پایدار را می توان مواردی مانند گسترش روزافزون دامنه فعالیت های شهرداری، ارتقای سطح انتظارات شهروندان، مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری و مهاجرت، تأثیر مستقیم منابع مالی بر ارائه خدمات به شهروندان و اجرای طرح ها و برنامه های شهری، اخلال در برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری با وجود منابع مالی ناپایدار و ; دانست. هدف اصلی این تحقیق، بررسی راهکارهای تأمین مالی پایدار در شهرداری شهر نظرآباد می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل swot صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد جمع نمره نهایی ماتریس IFE در مورد عوامل داخلی و خارجی، نشان دهنده ضعف شهرداری شهرنظرآباد در مورد کسب منابع مالی پایدار در ارتباط با عوامل داخلی و خارجی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سرمایه فکری،سرمایه پیشرفت درقرن 21 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سرمایه فکری،سرمایه پیشرفت درقرن 21 در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سرمایه فکری،سرمایه پیشرفت درقرن 21 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سرمایه فکری،سرمایه پیشرفت درقرن 21 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سرمایه فکری،سرمایه پیشرفت درقرن 21 در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 7
چکیده:
هدف ازنگارش این مقاله، تبیین مفهوم سرمایه فکری واجزای آن ومعرفی مدلهای مختلف اندازه گیری آن میباشد.دراین مقاله سعی شده که درابتدابهتعریف سرمایه فکری واجزای آن پرداخته شودکه دراین راستاازنظرات اندیشمندان مختلفی استفاده گردیده ومبانی نظری بررسی شده است که درادامهبه تعریف آنهامی پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان دیابت چیست ؟ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان دیابت چیست ؟ در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان دیابت چیست ؟ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان دیابت چیست ؟ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان دیابت چیست ؟ در فایل ورد (word) :

دیابت یا بیماری قند یک بیماری غیر واگیر است که تعداد قابل توجهی از افراد جامعه به آن متبلا هستند . در این بیماری قند خود به صورت مزمن افزایش می یابد که به علت کمبود یا نبود انسولین و یا اشکال در کارآن می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی در زلزله 1382 بم قسمت دوم: مطالعات تحلیلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی در زلزله 1382 بم قسمت دوم: مطالعات تحلیلی در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی در زلزله 1382 بم قسمت دوم: مطالعات تحلیلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی در زلزله 1382 بم قسمت دوم: مطالعات تحلیلی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی در زلزله 1382 بم قسمت دوم: مطالعات تحلیلی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق ارایه یک روش ارزیابی سریع برای بررسی ایمنی لرزه ای ساختمان های بتنی کوتاه و کم ارتفاع می باشد که در زلزله بم خسارت دیده اند. جزئیات روش ارزیابی با پنج گام متوالی در قسمت اول این مقاله ارایه شد. در این روش، ایمنی ساختمان بر اساس دو پارامتر مقاومت و شکل پذیری تحت اثر زلزله قوی یا زلزله شدید ارزیابی می شود. در این قسمت از مقاله با بهره گیری از این روش ارزیابی سریع، دو ساختمان بتنی مسلح خسارت دیده در زلزله بم مورد ارزیابی قرار گرفته است. بعلاوه، نتایج ارزیابی دقیق این دو ساختمان به کمک تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی با نتایج حاصل از روش سریع و همچنین با یافته های تجربی ناشی از زلزله مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ارزیابی حاصل از هر دو روش سریع و دقیق تطابق خوبی داشته و نتایج تجربی زلزله را توجیه می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات: 12
چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: متیلن بلو رایج ترین ماده رنگی جهت رنگ آمیزی پشم، پنبه و ابریشم است. استنشاق این ماده می تواند سبب اختلال در تنفس وحال آنکه مواجهه مستقیم با آن میتواند سبب آسیب های دائمی چشم، احساس سوزش در نقاط در معرض تماس، تهوع و استفراغ، تعریقزیاد، اختلالات ذهنی و متهمو گلوبینمیا گردد. در پژوهش حاضر کارایی فرایند ا لکتروکواگولاسیون که از جریان مستقیم برق به منظور حذف آلاینده ها از محلول استفاده میکنند، در حذف فاضلاب سنتتیک حاوی رنگ متیلن بلو مورد بررسی قرارگرفته است.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که بصورت پایلوت اجرا گردید. مخزن شیشه ای به حجم 8/1 لیتر (حجم موثر یک لیتر) و حاوی چهار الکترود صفحه ای آلومینیومی جهت انجام این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. الکترودها به روش دو قطبی به یک منبع تغذیه (جهت تبدیل جریان برق متناوب به مستقیم) متصل شدند. در ابتدا مخزن با محلول رنگی متیلن بلو در غلظت های اولیه 10، 20، 30، 50، 80، 100، 150، 200 میلی گرم در لیتر پر شده و سپس عملیات واکنش آغاز می شد. در ادامه درصد حذف رنگ متیلن بلو در مقادیر pH برابر 11،9،7،5،3 و در گستره پتانسیل الکتریکی 20، 30 و 40 ولت در زمانهای واکنش 15، 30، 45، 60 دقیقه تعیین مقدارشد. نتایج و بحث: نتایج حاصله از انجام آزمایشات حاکی از آن است که بالاترین راندمان حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی در pH برابر 11 و اختلاف پتانسیل 40 ولت حاصل شد. از طرفی نتایج حاصله نشان داد که با افزایش ولتاژ راندمان حذف رنگ متیلن بلو زمان افزایش یافت اما در عین حال این امر افزایش مصرف الکترود و انرژی را نیز به دنبال دارد و اینکه از طرفی نتایج حاصله نشان داد که با افزایش غلظت آلاینده، زمان مورد نیاز برای دستیابی به راندمان حذف مناسب نیز بایستی افزایش یابد.نتیجه گیری: در مجموع مشخص شد که فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی روشی مناسب و مطمئن جهت تصفیه پسابهای حاوی غلظت رنگ بالای متیلن بلو است و با توجه به راندمان بالای حذف می توان پساب خروجی را با اطمینان در محیط تخلیه نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ابعاد طراحی و مقایسه کنترلر PID فازی خودتنظیم با PID متداول در فازی نوع اول و دوم برای کنترل تلاطم هواپیماها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی ابعاد طراحی و مقایسه کنترلر PID فازی خودتنظیم با PID متداول در فازی نوع اول و دوم برای کنترل تلاطم هواپیماها در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ابعاد طراحی و مقایسه کنترلر PID فازی خودتنظیم با PID متداول در فازی نوع اول و دوم برای کنترل تلاطم هواپیماها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی ابعاد طراحی و مقایسه کنترلر PID فازی خودتنظیم با PID متداول در فازی نوع اول و دوم برای کنترل تلاطم هواپیماها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ابعاد طراحی و مقایسه کنترلر PID فازی خودتنظیم با PID متداول در فازی نوع اول و دوم برای کنترل تلاطم هواپیماها در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 7
چکیده:
دراین مقاله PID فازی خودتنظیم برای بهبود عملکرد یک سیستم کنترل تلاطم هواپیما بهبود یافته است. کنترلر طراحی شده مبتنی بر مدل دینامیکی از سیستم، با استنتاجی از مدل دینامیکی مناسب برای توصیف حرکت طولی هواپیما، می باشد. منطق فازی برای تنظیم هر پارامتری ازکنترلر PID با انتخاب مناسب قواعد فازی ازطریق شبیه سازی در MATLAB و Simulink استفاده شده است و ارزیابی مقایسه ای مبتنی بر تعیین زمان پاسخ بین کنترلر PID متداول با PID فازی خود تنظیم درفازی نوع اول و دوم برای یک خلبان اتوماتیک از دینامیک طولی در تلاطم هواپیما آنالیز و بررسی شده است. سیستم کنترل بطور قابل ملاحظه ای با بکارگیری PID فازی خود تنظیم (ترجیحا نوع دوم ) درمقایسه با کنترلر PID متداول بهبود یافته است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه برهمکنش پروتئین هموگلوبین با پیریدوکسین توسط روش طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مطالعه برهمکنش پروتئین هموگلوبین با پیریدوکسین توسط روش طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه برهمکنش پروتئین هموگلوبین با پیریدوکسین توسط روش طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه برهمکنش پروتئین هموگلوبین با پیریدوکسین توسط روش طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه برهمکنش پروتئین هموگلوبین با پیریدوکسین توسط روش طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
در این پژوهش برهم کنش داروی پیریدوکسین با پروتئین هموگلوبین انسانی در سیستم دوتایی با استفاده از روش طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی بررسی شد. داده های طیف دو رنگ نمایی دورانی دلالت بر کاهش ساختارهای دوم بویژه مارپیچ آلفا در هوگلوبین در نتیجه بر همکنش با پیریدوکسین داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر پربیوتیک(آمکس) ، اسید آلی(آلتیمیت اسید) ، پروبیوتیک(بیوپلوس 2ب) و آنتی بیوتیک ویرجنیا مایسین بر کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثر پربیوتیک(آمکس) ، اسید آلی(آلتیمیت اسید) ، پروبیوتیک(بیوپلوس 2ب) و آنتی بیوتیک ویرجنیا مایسین بر کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر پربیوتیک(آمکس) ، اسید آلی(آلتیمیت اسید) ، پروبیوتیک(بیوپلوس 2ب) و آنتی بیوتیک ویرجنیا مایسین بر کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی اثر پربیوتیک(آمکس) ، اسید آلی(آلتیمیت اسید) ، پروبیوتیک(بیوپلوس 2ب) و آنتی بیوتیک ویرجنیا مایسین بر کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر پربیوتیک(آمکس) ، اسید آلی(آلتیمیت اسید) ، پروبیوتیک(بیوپلوس 2ب) و آنتی بیوتیک ویرجنیا مایسین بر کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

این آزمایش برای ارزیابی تاثیر اسید آلی( 0/05 درصد جیره)، پربیوتیک ( 0/05 درصد جیره)، پروبیوتیک ( 0/05 درصد جیره ) و آنتی بیوتیک ( 0/05 درصد جیره) بر عملکرد و کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی اجرا شد. پارامتر های مورد اندازه گیری شامل: خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در سه دوره تغذیه ای آغازین، رشد و پایانی و کلسترول سرم خون بود. در این تحقیق که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به اجرا در آمد، از 5 تیمار و 4 تکرار استفاده شد که در هر واحد آزمایشی 15 قطعه مخلوط نر و ماده جوجه یکروزه گوشتی از سویه تجاری راس 308 نگهداری شد . نتایج نش ان دادند که خوراک مصرفی تیمار های آزمایشی فقط در دوره پایانی اختلاف معنی دار داشت (0/05>P). افزایش وزن در دوره های رشد و پایانی اختلاف معنی دار داشت (0/05>P). در هر سه دوره پرورش پربیوتیک و پروبیوتیک موجب بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد (0/05>P). نتایج نشان داد که کمترین مقدار کلسترول سرم خون در جوجه هایی مشاهده شد که پروبیوتیک مصرف نمودند (0/01>P). از نتایج چنین می توان استنباط نمود که پروبیوتیک و پربیوتیک موجب بهبود عملکرد شده اند ولی اسید آلی و آنتی بیوتیک نتوانستند در مقایسه با تیمار شاهد بهبودی را ایجاد نمایند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید