دانلود مقاله Piperidine grafted on nanopore of MCMدر41: An efficient reusable heterogeneous catalyst for the oneدرpot synthesis of spiro[indolineدر3,5′درpyrimido[4,5درb]quinoline]درtriones in water در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Piperidine grafted on nanopore of MCMدر41: An efficient reusable heterogeneous catalyst for the oneدرpot synthesis of spiro[indolineدر3,5′درpyrimido[4,5درb]quinoline]درtriones in water در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Piperidine grafted on nanopore of MCMدر41: An efficient reusable heterogeneous catalyst for the oneدرpot synthesis of spiro[indolineدر3,5′درpyrimido[4,5درb]quinoline]درtriones in water در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Piperidine grafted on nanopore of MCMدر41: An efficient reusable heterogeneous catalyst for the oneدرpot synthesis of spiro[indolineدر3,5′درpyrimido[4,5درb]quinoline]درtriones in water در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Piperidine grafted on nanopore of MCMدر41: An efficient reusable heterogeneous catalyst for the oneدرpot synthesis of spiro[indolineدر3,5′درpyrimido[4,5درb]quinoline]درtriones in water در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنفرانس نانوساختارها

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

R Ghahremanzadeh – Nanobiotechnology Research Center, Avicenna Research Institute
M.M Amini – bDepartment of Chemistry, Shahid Beheshti University,
S Karimi Behzad – Department of chemistry, Iran University of science and technology, Tehran, Iran
A Tabjarodi – Department of chemistry, Iran University of science and technology, Tehran, Iran

چکیده:

A one-pot, three-component method for the efficient and simple synthesis of novel 2′-amino-8′,9′-dihydro-3’H-spiro[indoline-3,5′-pyrimido[4,5-b]quinoline]-2,4′,6′(7’H,10’H)-trione derivatives in presence of piperidine grafted on MCM-41 as an efficient reusable heterogeneous catalyst in aqueous media is reported.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود قابلیت اسقاط حقوق مالی مختص زوجه و زوج در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود قابلیت اسقاط حقوق مالی مختص زوجه و زوج در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود قابلیت اسقاط حقوق مالی مختص زوجه و زوج در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود قابلیت اسقاط حقوق مالی مختص زوجه و زوج در فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود قابلیت اسقاط حقوق مالی مختص زوجه و زوج در فایل ورد (word) :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

حقوق مالی که با انعقاد عقد نکاح برای زوجه به وجود می آید شامل حق نفقه و حق مهریه است و حق اخذ فدیه هم در طلاق خلع حقوق مالی مختص زوج است. این حقوق مالی از آثار نکا هستند که با انعقاد عقد نکاح برای هر یک از زوجین به وجود می آید. هر یک از این حقوق که به واسطه عقد نکاح به وجود می آید مورد عنایت ویژه شارع و مقنن قرار گرفته است . به همین دلیل شماری از این حقوق قابلیت اسقاط را ندارند اما استثنا آتی در این زمینه وجود دارد. با وجود اختلاف نظرات بسیاری که در مورد ماهیت برخی از این حقوق وجود دارد اما آنچه که در این پژوهش به آن پرداخته شده است نگرشی نو به مسئله حقوق مادی مختص زوج و زوجه در کنار یکدیگر است با مطرح کردن اختلافات موجود و یافتن معیاری برای اثبات کردن این حقوق در مورد قابلیت اسقاط باید گفت که حد نفقه وقتی که زمان آن بگذرد و تبدیل به دین گذشته شود و مهریه زمانی که به وجود آید و حق اخذ فدیه زمانی که طلاق خلع گرفته شده باشد و فدیه اخذ شده باشد قابلیت اسقاط را پیدا می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Study Steam Injection Mechanism and SAS and SAGD Processes and Simulation These Processes in One of Heavy Oil Reservoirs with STARS Software در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Study Steam Injection Mechanism and SAS and SAGD Processes and Simulation These Processes in One of Heavy Oil Reservoirs with STARS Software در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Study Steam Injection Mechanism and SAS and SAGD Processes and Simulation These Processes in One of Heavy Oil Reservoirs with STARS Software در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Study Steam Injection Mechanism and SAS and SAGD Processes and Simulation These Processes in One of Heavy Oil Reservoirs with STARS Software در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Study Steam Injection Mechanism and SAS and SAGD Processes and Simulation These Processes in One of Heavy Oil Reservoirs with STARS Software در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
Jaber Taheri Shakib – Department of Petroleum Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
Abdolvahed Ghaderi – Department of Petroleum Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Mansour Fatehirad – Department of Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده:

Thermal methods are most widely used methods in the EOR process that are used in reservoirs with heavy oil. In this paper steam injection process that is the most important of thermal methodsis studied. How to design and considering of reservoir data to predict and design steam injectionprocess will be discussed here. Design process of steam injection which wells are in SAGD arrangement to reduce the cost and increase production and productivity, in this paper will beanalyzed. SAS method that reduces costs and increases efficiency also is discussed in this paper that this subject is provided by STAR software. Comparison of SAS and SAGD methods from the point of production and consumption of energy is also shown in this paper that as we will see SASmethod is the best choice in design of steam injection in reservoir because reduces energy consumption over 15%.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثرات توسعه حوضه آبریز دز و کارون بر تولید انرژی برقابی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثرات توسعه حوضه آبریز دز و کارون بر تولید انرژی برقابی در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثرات توسعه حوضه آبریز دز و کارون بر تولید انرژی برقابی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی اثرات توسعه حوضه آبریز دز و کارون بر تولید انرژی برقابی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثرات توسعه حوضه آبریز دز و کارون بر تولید انرژی برقابی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

الهام افتخار جوادی – کارشناس منابع آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محمدرضا نیک فال – کارشناس منابع آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

در این مطالعات، حوضه آبریز دز و کارون به عنوان تامین کننده بخش مهمی از انـرژی برقـابی کشـور در حال حاضر و افق زمانی آینده، مورد توجه قرار گرفته و اثرات توسعه حوضه آبریز با محوری ت بهـره بـرداری آتی از سدهای اجرایی و مطالعاتی، پروژه های انتقال بین حوضه ای و افزایش نیازهای آبی در دشت خوزسـتان با استفاده از شبیه سازی سیستمی مورد ارزیابی قرار می گیرد . به این منظور با توجه بـه زمـان بنـدی پـروژه هـای مذکور، طرحهای موجود به همراه ترکیب های گونا گونی از طرحهای اجرایی و مطالعاتی در قالب سـناریوهای مختلف در نظر گرفته شده و با فرض معلوم بودن ظرفیت نصب نیروگاهها بر مبنای آخـرین گزارشـهای مصـوب ، تغییرات زمان کارکرد هر یک از آنها جهت رسیدن به معیارهای طراحی تعیـین گردیـد . سـپس پتانسـیل تولیـد
انرژی برقابی در سطح حوضه شامل انرژی مطمئن و ثانویه تعیین شده و نتایج آن در سناریوهای مختلف ارائـه و تحلیل گردیده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود موضوع: رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی معلمان شهرستانمشگین شهر در سال در تحصیلی 1393در94 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود موضوع: رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی معلمان شهرستانمشگین شهر در سال در تحصیلی 1393در94 در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود موضوع: رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی معلمان شهرستانمشگین شهر در سال در تحصیلی 1393در94 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود موضوع: رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی معلمان شهرستانمشگین شهر در سال در تحصیلی 1393در94 در فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود موضوع: رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی معلمان شهرستانمشگین شهر در سال در تحصیلی 1393در94 در فایل ورد (word) :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی معلمان زن مقطع ابتدایی مشگین شهردرسال تحصیلی1393-94 می باشد. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده که از بین 330 نفر با استفاده از روش نمونه گیری -تصادفی ساده160 نفر آنها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها تست مدیریت دانش )آلفای کرونباخ برابر 78 /( و یادگیریسازمانی )میزان پایایی برابر 0/91( می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون خطی و با اسفاده از نرم افزار 16 spss انجام گرفت. در این پژوهش، میانگین نمره مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بالاتراز سطح متوسط به دست آمد و آزمون فرضیات نشان داد که بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی همبستگی مثبت و معنادای وجود دارد ( P < 0.05 (. و از بین مولفه های مدیریت دانش، مولفه های توزیع دانش و پاسخگویی به دانش دارای همبستگی مثبت و معناداری با یادگیری سازمانی بوده اند ) P < 0.05 ( در حالی که بین مولفه اکتساب دانش با یادگیری سازمانی رابطه ای به دست نیامد ) P > 0.05 (. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان اظهار نمود که آموزشهای مدیریت دانش می تواند راهکاری بسیار مفید در راستای پیشبرد یادگیری سازمانی و بهره مندی از اثرات مثبت آن باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنامه آموزش تعاون یها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنامه آموزش تعاون یها در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنامه آموزش تعاون یها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنامه آموزش تعاون یها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنامه آموزش تعاون یها در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

رضا محمودی درخش – دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی د
رحمت اله رحیمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و معاون دفتر آموزش و ترویج تعاون

چکیده:

تقریباً تمام صاحبنظران معتقدند که طراحی و اجرای فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در برنامه های توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی کشورها نقش مهمی ایفاء می کند.تهیه شده است نگارندگان با « نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنام ه آموزش تعاونی ها » در مقاله حاضر که تحت عنوان ارائه مباحثی در خصوص : تعریف اطلاعات، سیستم های اطلاعات و انواع آن، شیوه های جمع آوری اطلاعات، نقش اطلاعات و پژوهش در برنام هریزی آموزشی، تصمیم گیری، ارزیابی اثربخشی آموزشe- learning سعی دارند ضمن بیان تاریخچه نهضت تعاون و جایگاه تعاونیها در کشور، نقش سیستم های اطلاعاتی را در تدوین برنام ه آموزش تعاونی ها را نیزکه امروزه در عداد مؤسسات اقتصادی ، اجتماعی خودجوش و مؤثر در توسعه همه جانبه کشورها به شمار می روند را تبیین نموده و توجه سیاست گذاران بخش تعاون کشور را به این موضوع معطوف دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارایه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای پیش بینی عملکرد پیل سوختی اتانولی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارایه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای پیش بینی عملکرد پیل سوختی اتانولی در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارایه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای پیش بینی عملکرد پیل سوختی اتانولی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارایه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای پیش بینی عملکرد پیل سوختی اتانولی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارایه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای پیش بینی عملکرد پیل سوختی اتانولی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سعید حیثیت طلب – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
محسن شاکری – دانشیار دانشگاه صتعتی بابل
مجتبی تفعلی ماسوله – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
محمدمهدی کیخا – هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

در این مقاله سعی بر این است که یک مدل 2 بعدی کاملا تحلیلی برای پیل سوختی اتانولی مستقیم ارائه شود. دراین مدل معادلات تغییر غلظت اتانول در داخل لایه نفوذ، کاتالیست و لایه الکترولیت حل شده است. عبور عرضی اتانول نیز در این روابط مد نظر قرار گرفته است. در این مدل تغییرات غلظت اتانول در داخل لایه نفوذ و کاتالیست تنها در جهت طول کانال حل شده است. برای اعتبار بخشی به مدل یک سری آزمایشهای تجربی صورت گرفته و ظرایب مورد نظر از مراجع استخراج شده است. در نهایت نمودار پیش بینی شده برای غلظتهای مختلف با نمودار تجربی مقایسه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حال و آینده استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حال و آینده استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حال و آینده استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حال و آینده استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حال و آینده استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
علی اکبر نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه زنجان
داود رضایی – عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه زنجان

چکیده:
بحران انرژی یکی از مهمترین مسائلی است که در عصر حاضر دامن گیر بسیاری از جوامع شده. منابع سوخت های فسیلی، که مهم ترین منبع تولید انرژی بشر در حال حاضر می باشد، رو به پایان است. درگیری های بسیاری در دهه های اخیر برای تصاحب منابع انرژی فسیلی رخ داده اند. اما در این میان، راهکارهایی برای حل این بحران ارائه شده است. یکی از این راهکارها استفاده از منابع انرژی جایگزین است. انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد یا خورشید از جمله منابعی می باشند که در دهه های اخیر خود را به عنوان یکی از منابع جایگزین معرفی کرده اند. طرح های بسیاری از سوی مخترعان سراسر دنیا برای بهره گیری هرچه بهتر از این منابع برای تولید انرژی و بخصوص تولید انرژی برق ارائه شده است.در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی پیشرفت های صورت گرفته در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی در سال های اخیر، علاوه بر بیان اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی، روش های مختلف بهره گیری از این انرژی را در مناطق مختلف جهان بیان کند و در انتها نیز ایده های جدیدی در این زمینه در اختیار طراحان قرار دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد پروتئین کوتاه شده هماگلوتینین ویروس سرخک جهت تولید واکسن نوترکیب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربرد پروتئین کوتاه شده هماگلوتینین ویروس سرخک جهت تولید واکسن نوترکیب در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد پروتئین کوتاه شده هماگلوتینین ویروس سرخک جهت تولید واکسن نوترکیب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد پروتئین کوتاه شده هماگلوتینین ویروس سرخک جهت تولید واکسن نوترکیب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد پروتئین کوتاه شده هماگلوتینین ویروس سرخک جهت تولید واکسن نوترکیب در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
زهره صدیق – پژوهشگر،دکترای تخصصی ویروس شناسی، بخش تولید واکسن های ویروسی پزشکی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده:
مطالعات گذشته حاکی از عملکرد محافظت کننده برخی اپی توپ های خطی در پروتئین هماگلوتینین ویروس سرخک می باشد. به همین منظور و جهت بررسی فعالیت بیولوژیکی یکی از این اپی توپ ها DNA مکمل توالی کد کننده پروتئین کوتاه شده H که واجد اپی توپ مذکور است تکثیر و تعیین توالی شد و سپس در سویه های مناسبی از باکتری E.coli کلون و بیان گردید. در مرحله نخست ژنوم ویروس سرخک از سلول های Vero آلوده شده به این ویروس جدا شد. در مرحله بعد دو سوم انتهای ‘5 ژن H توسط پرایمرهای طراحی شده حاوی سیگنال ترشحی، با بکارگیری واکنش RT-PCR تکثیر شد وپس از تایید از طریق روش توالی یابی در ناقلهای مناسب کلونینگ و بیانی استقرار یافت. در این مرحله سویه BL21 باکتری E.coli توسط ناقل بیانی و به منظور تولید پروتئین نوترکیب ترانسفورم شد و در نهایت ا ستفاده از روش ها ی تکمیلی نظیر Gel Scanning، SDS-PAGE و وسترن بلات به کمک آنتی بادی پلی کلونال ویروس سرخک حضور مقادیر مناسبی از پروتئین H کوتاه شده را نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی، کلون های تهیه شده پس از انجام آز مایشات تاییدی و از جمله خنثی سازی ، جهت تولید و گسترش واکسن نوترکیب ضد سرخک کاربرد خواهند داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

امیدعلی خوارزمی – استادیارگروه جغرافیا،دانشگاه فردوسی مشهد،دکترای توسعه ملی و منطقه ای،دانشگاه
سمیرا زینلی بردر – کارشناسی ارشد شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

امروزه برنامه ریزی منطقه ای در کشور های پیشرفته ی جهان با رویکردی متفاوت نسبت به دهه های گذشته انجام می گیرد.اکثر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال بکارگیری روش های موثر مرتبط با آینده پژوهی در برنامه ریزی های منطقه ای خود می باشد.هدف از این پژوهش بررسی چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران و لزوم بکارگیری روش سناریو نویسی به عنوان ابزاری کارآمد در جهت میل به اهداف توسعه کشور است.روش تحقیق به صورت مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات کشور های توسعه یافته در بکارگیری روش سناریو نویسی در برنامه ریزی های منطقه ای خود می باشد.نتایج تحقیق نشان میدهد که در جهت بکار گیری روش سناریو نویسی در جهت کاهش چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در کشور می بایست اقداماتی انجام شود.برنامه ریزی بلند مدت که مقدمه ورود به سناریو نویسی میباشد اولین مرحله است.سناریو نویسی،مفاهیم و فرایند تکامل،سناریو نویسی و برنامه ریزی منطقه ای،روش ها و رویکرد های سناریو نویسی و کاربرد آنها در برنامه ریزی منطقه ای ،اجرای چند روش با نرم افزار و نمونه مراحل بعدی می باشد که می بایست انجام شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید