دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نساجی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نساجی در فایل ورد (word) دارای 19 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نساجی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نساجی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نساجی در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نساجی در فایل ورد (word)

این محصول در قالب فایل powerpoint و در 19 اسلاید تهیه و تنظیم شده است

دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نساجی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

وظایف مهندس نساجی.. 6

توانمندی و مهارت های مورد نیاز. 7

تحصیلات لازم برای ورود به شغل مهندس نساجی.. 7

آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی مهندس نساجی.. 7

درآمد مهندس نساجی.. 8

شخصیت های مناسب شغل مهندسی نساجی.. 9

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تأثیر کاربریهای مختلف بر روی میزان انتقال فسفر به درون آبهای سطحی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تأثیر کاربریهای مختلف بر روی میزان انتقال فسفر به درون آبهای سطحی در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثیر کاربریهای مختلف بر روی میزان انتقال فسفر به درون آبهای سطحی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تأثیر کاربریهای مختلف بر روی میزان انتقال فسفر به درون آبهای سطحی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثیر کاربریهای مختلف بر روی میزان انتقال فسفر به درون آبهای سطحی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره سراسري در مسير توسعه علوم کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رودخانه ها مهم ترین و متداول ترین تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی به شمار می آیند و به علت اینکه از بستر ها و مناطق مختلفی می گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نواسانت کیفی زیادی دارند. همچنین فرسایش خاک باعث شسته شدن مواد غذایی و آلودگی منابع آب می گردد. بنابراین آگاهی از میزان تغییرات و نحوه انتقال مواد غذایی توسط از آب های جاری از اهمیت بالای برخوردار است. همچنین منابع آب براثر عوامل انسانی نظیر کاربری های مختلف اراضی دچار تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می شود. این تغییرات عموما منفی بوده و بهره برداری از منابع آبی را به شدت محدود می سازد مغذی شدن،کاهش اکسیژن، بالا رفتن غلظت عناصر غذایی(فسفر و نیتروژن) درمخازن، کانال ها و سایر منابع آب از مهم ترین عواقب آلودگی آب ها می باشند. فسفر از یک سو جزی عناصر مهم در رشد گیاهان وحیات جانداران بوده و از سوی دیگر از عوامل مهم در آلودگی منابع آب و مغذی شدن آنها به شما می آیند. این مقاله به بررسی تاثیر کاربری های برمیزان انتقال فسفر به درون آب های سطحی می پردازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیر شواهد برند و شنیده های برند بر رضایتمندی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر شواهد برند و شنیده های برند بر رضایتمندی در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر شواهد برند و شنیده های برند بر رضایتمندی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیر شواهد برند و شنیده های برند بر رضایتمندی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیر شواهد برند و شنیده های برند بر رضایتمندی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه در عصری زندگی می کنیم که دیگر گرایشات تولید، محصول و فروش، نمی تواند بقای یک شرکت در بازار را تضمین کند. مشتریان و رقبا، هوشمندتر شده و تمامی شرکت هایی که خواهان بقای خود در این محیط می باشند، خواسته یا ناخواسته بایستی به گرایشبازاریابی و حتی بازاریابی اجتماعی روی آورند.در این تحقیق که پژوهشی کاربردی توصیفی است؛ تاثیر شواهد برند و شنیده های برند بر –رضایتمندی در صنعت بیمه در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با طرح 3 فرضیه در خصوص تاثیر شواهد برند، شنیده های برند برروی رضایتمندی، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش یک نمونه آماری 383 نفری از استفاده کنندگان خدمات بیمه ای عمر و سوانح نمایندگان بیمه ها در شهر کرج به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید. به منظور آزمون مدل از نرم افزار لیزرلاستفاده شد. از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری، در دو جامعه با توجه به نوع بیمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که تمام فرضیه ها در هر دو جامعه تایید گردید و فقط فرضیه تاثیر شنیده های برند بر رضایتمندی مورد تایید قرار نگرفت و نتایج در هر دو جامعه یکسان بود. پس از تحلیل دادههای جمع آوری شده نتایج تحقیق نشان میدهد شواهد برند بر رضایتمندی تاثیر مثبت و معناداری دارد همچنین شنیده های برند تاثیر مثبت و معناداری بر شواهد برند دارد و در نهایت شنیده های برند تاثیر مثبت و معنا داری بر رضایتمندی ندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Crدر0/5Mo در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Crدر0/5Mo در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Crدر0/5Mo در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Crدر0/5Mo در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Crدر0/5Mo در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – پژوهشگاه نیرو
محمدحسین شریعت – دانشگاه شیراز
سعیدرضا اله کرم – دانشگاه تهران

چکیده:

وانادیم بعنوان ناخالصی درسوخت واحدهای تولیدبخار توربین ها و موتورهای دیزلی باعث پایین آوردن نقطه ذوب خاکسترناشی ازاحتراق و درنهایت خوردگی بدنه های فلزی می شود درتحقیق حاضر رفتارخوردگی داغ فولاد ((/CJCr – · /CJMo) درحضور وانادیم درجه حرارت 750درجه و مدت زمان 48 ساعت بررسی شدهاست و تاثیر پارامترهایی چون اثر بازدارندگی AJ20 3, Cr2 o3 , Fc2 0 3, MgO و میزان اکسیژن برروی رفتار خوردگی داغ آلیاژ مذکور ارزیابی گردیده است محصولات خوردگی پوسته بوسیله پراش اشعه ایکس XRD) مطالعه شده است براساسنتایج بدست آمده از تحقیق Mgo بهمراه میزان کم اکسیژن ورودی خاصیت بازدارندگی مناسبی را درحضور ترکیبات وانادیم برروی رفتار خوردگی داغ آلیاژ مذکور ایجاد می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Nanocomposites Based on Polyurethane and Crystaline Nanocellulose در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Nanocomposites Based on Polyurethane and Crystaline Nanocellulose در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Nanocomposites Based on Polyurethane and Crystaline Nanocellulose در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Nanocomposites Based on Polyurethane and Crystaline Nanocellulose در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Nanocomposites Based on Polyurethane and Crystaline Nanocellulose در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس یا همایش : دهمين سمينار بين المللي علوم و تکنولوژي پليمر

تعداد صفحات : 1

چکیده مقاله:

Several advantages of cellulosic materials such as renewable nature, low energy consumption, high specific strength and modulus and relatively reactive surface afforded that thesematerials were known as proper fillers to important polymers, for example, polyurethanes (PUs) [1]. The use of nano-sizedparticles of cellulose is expected to become more widespread because of the advantages of nanoparticles compared to micron-sized ones. Conventional PUs are insoluble in water,so insertion of different groups (either ionic or non-ionic) into polymer chain is applied to disperse such polymers in water[2]. Both nanocellulose and aqueous polyurethane dispersions (PUDs) are interesting materials because of their excellentmechanical, physical and eco-friendly properties. This articlereports the preparation of cellulose nanocrystal (CN) and following nanocomposites based on prepared nanoparticles and aqueous polyurethane dispersions

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Three Dimensional Strain Measurement by Image Registration Technique در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Three Dimensional Strain Measurement by Image Registration Technique در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Three Dimensional Strain Measurement by Image Registration Technique در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Three Dimensional Strain Measurement by Image Registration Technique در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Three Dimensional Strain Measurement by Image Registration Technique در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

Goodarz Khodabakhshi – University of Sheffield, United Kingdom

چکیده:

Tendons are tough fibrous tissues that facilitate skeletal movement by transferring muscular force to bone.Studies into the effects of mechanical stress on tendons have shown that these can either accelerate healing or cause tendon injuries depending on the load applied. It is known that local strain magnitude and direction play an important role in tendon remodeling and also failure, and different techniques to study strain distribution have been proposed. Image registration and processing techniques are among the recently employed methods. In the present study, a novel three dimensional image processing technique is introduced to study local strain and displacement distribution in tendon. The results shown that, the local normal strain values in the loading axis are smaller than the global applied load and fibers sliding are detected as a dominant mechanism for transferring theapplied load within tendon. However, results from different samples suggest twisting or deflection in some cases. The proposed 3D image registration method is essential for analyzing this out of plane movement, which cannot be detected using standard 2D method.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فعالیت عصبی عضلانی در تمرین پرس سینه روی سطح ناپایدار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فعالیت عصبی عضلانی در تمرین پرس سینه روی سطح ناپایدار در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فعالیت عصبی عضلانی در تمرین پرس سینه روی سطح ناپایدار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فعالیت عصبی عضلانی در تمرین پرس سینه روی سطح ناپایدار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فعالیت عصبی عضلانی در تمرین پرس سینه روی سطح ناپایدار در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مرضیه رضائی – کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی
محمد رضا امیر سیف الدینی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف: هدف این مطالعه بررسی میزان فعالیت الکترومایوگرافی اندام فوقانی و عضلات شکمی در طول فازهای کانسنتریک و اکسنتریک در پرس سینه بر روی نیمکت و توپ تمرینی بود. روش شناسی: 10 آزمودنی با سلامت جسمانی کامل و حداقل 6 ماه تجربه تمرین با وزنه(با میانگین سن 2±22/45 سال، میانگین قد 7/18±164/6 سانتی متر، وزن 58/9±5/13 کیلوگرم ) برای شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. الکترومایوگرافی سطحی از عضلات راست شکمی (RA) مایل داخلی / عرضی شکمی (IO/TA)، دلتوئید قدامی (AD)، دو سر بازویی(BB)، سه سربازویی (TB)، سینه ای بزرگ (PM) و عضله ی پشتی بزرگ (LD) در حالی که آزمودنی ها پرس سینه را با 60% یک تکرار حداکثر (1RM) انجام دادند، ثبت گردید. ازمودنی ها پرس سینه را در شرایط زیر انجام دادند: A) ستون مهره های پشتی بر روی نیمکت، پاها روی زمین قرار داشتند، B) ستون مهره های پشتی روی توپ تمرینی، پاها روی زمین، C) ستون مهره های پشتی روی نیمکت، پاها روی توپ تمرینی. داده ها بر اساس مجذور میانگین ریشه محاسبه شدند. برای مقایسه میزان فعالیت عضلانی بین سطوح از آنوا با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری p<0/05 استفاده شد. نتایجک عضلات PM،AD،IO/TA،RA افزایش قابل ملاحظه فعالیت را در فاز کانسنتریک و اکسنتریک بر روی توپ تمرینی در اندام فوقانی نشان دادند. در طول پرس سینه با توپ تمرینی در اندام تحتانی تنها عضلات IO/TA افزایش فعالیت را در فازهای کانسنتریک و اکسنتریک نشان دادند. توپ تمرینی منجر به افزایش فعالیت عضلات حرکت دهنده اصلی تمرین مانند پشتی بزرگ و سه سر بازویی نشد. نتیجه گیری: اعمال سطح ناپایدار بر روی اندام فوقانی در پرس سینه روش مناسبی برای افزایش فعال سازی عضالت تثبیت کننده ی ناحیه ی core همراه با تقویت عضالت فوقانی بدن می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Safety Inspection of InدرService Bridges در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Safety Inspection of InدرService Bridges در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Safety Inspection of InدرService Bridges در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Safety Inspection of InدرService Bridges در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Safety Inspection of InدرService Bridges در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

Bridge inspection has played, and continues to play, an increasingly important role in providing a safe infrastructure in the world. As the nation”s bridges continue to age and deteriorate, an accurate and thorough assessment of each bridge’s condition is critical in maintaining a safe, functional and reliable highway system. There are five basic responsibilities of the bridge inspector and engineer: Maintain public safety and confidence, Protect public investment, Provide bridge inspection program support, Maintain accurate bridge records, Fulfill legal responsibilities.The primary responsibility of the bridge inspector is to maintain public safety and confidence. The general public travels the highways and bridges without hesitation. However, when a bridge fails, the public’s confidence in the bridge system is violated. This article presents the summary of the basic information that is necessary for bridge inspector/engineer

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنها در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنها در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

حسن حسن آبادی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر رجبی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا شجاعی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد محمودیه – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تابع موج نسبت ی باریونها در حضور پتانسیل نگه دارنده با ضرایب نامشخص را بدست م ی آوریم سپس با مساو ی قرار دادن مولفه بـالای ی وپایینی تابع موج نسبیت ی،معادله ای برا ی شعاع باریون وهمچنین رابطه ا ی برا ی جرم سکون باریون بدست م ی آوریم . به کمک شعاع بار ی هر باریون،ضرایب پتانسیل را تعیین کرده وسپس تابع موج بر حسب ضرایب بدست آمده مشخص م ی شـود . بااسـتفاده از نظر یـ ه اخـتلال مستقل از زمان واستفاده ازتابع موج نسبتی بدست آمده اثرات پتانسیل اسپین وایزو اسپین را در جابجایی انرژی باریون بدست می آوریم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تعیین برخی خواص فیزیکی دانه پسته رقم عباسعلی دامغان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تعیین برخی خواص فیزیکی دانه پسته رقم عباسعلی دامغان در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تعیین برخی خواص فیزیکی دانه پسته رقم عباسعلی دامغان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تعیین برخی خواص فیزیکی دانه پسته رقم عباسعلی دامغان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تعیین برخی خواص فیزیکی دانه پسته رقم عباسعلی دامغان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

خواص فیزیکی پسته رقم عباسعلی دامغان شامل جرم ، طول، عرض، ضخامت و ضریب کرویت به صورت تابعی از رطوبت تعیین و بررسی شد. اثر محتوی رطوبت در سه سطح 5%، 15%، 25% بر پایه تر بر روی این خواص، نشان داد که با افزایش رطوبت این خواص به صورت خطی افزایش پیدا کرد. با افزایش رطوبت طول ، عرض و ضخامت دانه پسته به ترتیب از 20.649 تا 21.77 واز 11.96 تا 13.11 واز 10.20 تا 11.19 میلیمتر افزایش پیدا کرد. همچنین با افزایش رطوبت مقدار جرم واحد دانه و ضریب کرویت پسته به ترتیب از 613/0 تا 677/0 گرم و از659/0 تا 676/0 افزایش یافت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید