دانلود مقاله تحلیل فشار تراز دریا در زمان رخداد بارش های فوق سنگین و فراگیر ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل فشار تراز دریا در زمان رخداد بارش های فوق سنگین و فراگیر ایران در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل فشار تراز دریا در زمان رخداد بارش های فوق سنگین و فراگیر ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل فشار تراز دریا در زمان رخداد بارش های فوق سنگین و فراگیر ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل فشار تراز دریا در زمان رخداد بارش های فوق سنگین و فراگیر ایران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

بختیار محمدی – سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه
سیدابوالفضل مسعودیان – اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات، گروه جغرا

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از پایگاه داده ی بارش کشور، نقشه های همبارش ایران از روز 1/1/1340 تا 10/11/1383 بر روی یاخته هایی به ابعاد 14*14 کیلومتر، به روش کریجینگ میانیابی و ترسیم شد. بر مبنای داده های حاصل از میانیابی ، بارش های سنگین و فراگیر ایران انتخاب و بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که سه الگوی اصلی فشار تراز دریا در بوجود آمدن این گونه رویدادها، مؤثر بوده اند. در الگوی اول، کم فشار عربستان/ پرفشار سیبری- مدیترانه حاکم بوده و 28 درصد از بارش های ابرسنگین و فراگیر ایران ناشی از حاکمیت این الگو هستند. در الگوی دوم، پرفشار سیبری- شمال شرق افریقا/ کم فشار عربستان حاکم بوده که 53 درصد از بارش های ابرسنگین و فراگیر ایران در زمان حاکمیت این الگو رخ داده است. در الگوی سوم، پرفشار غرب روسیه/ کم فشار عراق- عربستان الگوی غالب 19 درصد از بارش های ابرسنگین و فراگیر ایران بوده است. پس می توان گفت که کم فشار عربستان- عراق عامل اصلی فراهم نمودن شرایط لازم در سطح زمین، برای رخداد این گونه بارش ها است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
محمدمهدی توکلی – دانشگاه آزاد نجف آباد
علی نصراصفهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هادی شیرویه زاد – دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:
تحقیقات زیادی درگذشته اهمیت سرمایه انسانی را درسازمان ها نشان داده است براساس این تحقیقات سرمایه انسانی یکی ازتاثیر گذارترین منابع برعملکرد سازمان شناخته شده است به همین دلیل اگاهی ازسطح سرمایه انسانی سازمان میتواند به مدیریت این سرمایه گرانبها و بهبود آن کمک کند برای ارزیابی سطح سرمایه انسانی درسازمان می توان از معیارهای پنج گانه اقدامات رهبری مشارکت کارکنان دسترسی به دانش بهینه سازی نیروی کار و ظرفیت یادگیری استفاده نمود جهت اولویت بندی واحدهای سازمان بارویکرد سرمایه انسانی می توان از تکنیک تاپسیس استفاده کرد و با توجه به اینکه اطلاعات سطح سرمایه انسانی درسازمان ازمتغیرهای زبانی بدست می آید بهتر است ازمنطق فازی درمحاسبات آن استفاده شود این پژوهش برای اولویت بندی واحدهای سازمانی با استفاده ازتکنیک تاپسیس فازی شکل گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی انواع کارت های هوشمند و طراحی سیستم نمونه با کارت RFID در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی انواع کارت های هوشمند و طراحی سیستم نمونه با کارت RFID در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی انواع کارت های هوشمند و طراحی سیستم نمونه با کارت RFID در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی انواع کارت های هوشمند و طراحی سیستم نمونه با کارت RFID در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی انواع کارت های هوشمند و طراحی سیستم نمونه با کارت RFID در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

سیدحسن موسوی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در اغلب کاربردها یی که از کارتها ی هوشمند استفاده م یشود باید اطلاعات حساسی از قبیل کلیدهای رمزنگاری موردنیاز و ; در درون حافظه کارت ذخیره شوند و به صورت مناسبی از آنها محافظت شود. دراین مقاله سه نوع کارت را مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدا کارتهای RFID و نحوه پروگرام شدن این کارتها و سپس کارتهای Smart و سپس کارتهای بارکد مغناطیس مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به طراحی سیستم نمونه اتوماسیون تغذیه با استفاده از کارتهای RFID می پردازیم . در این طراحی از میکروکنترلر AVR و از نرم افزار proteus استفاده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه خواص مکانیکی فیلم نوار نازک سرامیک های آلومینای خالص و کامپوزیت آلومینادرزیرکونیا تهیه شده به روش ریخته گری نواری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه خواص مکانیکی فیلم نوار نازک سرامیک های آلومینای خالص و کامپوزیت آلومینادرزیرکونیا تهیه شده به روش ریخته گری نواری در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه خواص مکانیکی فیلم نوار نازک سرامیک های آلومینای خالص و کامپوزیت آلومینادرزیرکونیا تهیه شده به روش ریخته گری نواری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه خواص مکانیکی فیلم نوار نازک سرامیک های آلومینای خالص و کامپوزیت آلومینادرزیرکونیا تهیه شده به روش ریخته گری نواری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه خواص مکانیکی فیلم نوار نازک سرامیک های آلومینای خالص و کامپوزیت آلومینادرزیرکونیا تهیه شده به روش ریخته گری نواری در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محسن قربان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک داشنگاه صنعتی شاهرود
مجتبی قطعی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک داشنگاه صنعتی شاهرود
سیدهادی قادری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک داشنگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی فیلم های نازک کامپوزیت آلومینا/زیرکونیا نسبت به آلومینای خالص و اثر افزایش زیرکونیا به ماتریس آلومینا می باشد. نمونه ها با استفاده از روش ریخته گری نواری با ضخامت 200-50 میکرون تهیه شده اند. خواص مکانیکی نمونه های تهیه شده با روش مختلف بررسی و مقایسه شده اند. داده ها حاکی از آن است که افزایش زیرکونیا به نمونه آلومینایی خالص منجر به افزایش استحکام و سختی می شود. همچنین مشخص شد که حضور ذرات زیرکونیا، تخلخل را کاهش و به سبب آن چگالی افزایش می یابد. در نهایت ریزساختار نمونه تهیه شده با استفاده از روش های SEM و XRD مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی مدارس زیر زمینی در مناطق گرمسیر جهت کاهش مصرف انرژی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طراحی مدارس زیر زمینی در مناطق گرمسیر جهت کاهش مصرف انرژی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی مدارس زیر زمینی در مناطق گرمسیر جهت کاهش مصرف انرژی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحی مدارس زیر زمینی در مناطق گرمسیر جهت کاهش مصرف انرژی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی مدارس زیر زمینی در مناطق گرمسیر جهت کاهش مصرف انرژی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
سارا چهارطاقی – کارشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سالم بعنونی – دکترا، دانشگاه شهید چمران اهواز
شقایق کاظمی – کارشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
یکی از مشکلات عمده مدارس مناطق گرمسیری هزینه بالای تجهیز آنها به سیستمهای سرمایشی و میزان برق مصرفی است به طوری که همواره با مشکلات قطع برق ناشی از بدهی دست به گریبان هستند. در مناطقگرمسیری با طولانی تر بودن فصل گرما، سهم مصرف انرژی ساختمان ها در فصول گرم بسیار بیشتر است. بار سرمایی ساختمان از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده است. کاهش دمای محیط پیرامون و بار تابشی ساختمان با به کارگیری ساختمانهای زیر زمینی می تواند راه حل مناسبی برای مقابله با مصرف انرژی سرمایشی باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزارDesign Builderکه نرم افزاری قدرتمند در زمینه ی مدلسازی انرژی می باشد میزان مصرف انرژی در 2 ساختمان آموزشی مشابه، که یکی در روی زمین و دیگری در زیر زمین است با یکدیگر مقایسه شده است. در نهایت طراحی های سرمایشی برای هر دو ساختمان مشخص کردند که میزان بار سرمایشی کل در مدرسه زیرزمینی نسبت به روی زمینی به طور قابل توجهی و به مقدار43/3کاهش یافته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت بنزین در بخش حمل و نقل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت بنزین در بخش حمل و نقل در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت بنزین در بخش حمل و نقل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت بنزین در بخش حمل و نقل در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت بنزین در بخش حمل و نقل در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت بنزین در بخش حمل و نقل در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 367 تا 379 منتشر شده است.
نام: تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت بنزین در بخش حمل و نقل
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضای بنزین
مقاله ARDL
مقاله حمل و نقل
مقاله كشش درآمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، بخش حمل و نقل است که اهمیت زیاد آن به دلیل وابستگی شدید سایر بخش های اقتصادی کشور به این بخش است. این بخش سهم بسیار زیادی در مصرف بنزین کشور داشته است. مصرف فزاینده بنزین در بخش حمل و نقل، امروزه به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده که جهت ارایه راهكاری مناسب در این زمینه، بررسی عوامل موثر بر میزان تقاضا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مقاله، تابع تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل در کوتاه مدت و بلند مدت در طی سال های 1385-1353 به روش ARDL، تابعی از قیمت حقیقی بنزین، تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهای بنزین سوز قرار گرفته است. نتایج نشان داده که کشش قیمتی بنزین در کوتاه مدت 004-، و در بلند مدت به دلایلی چون تثبیت پیاپی قیمت اسمی و نبود جایگزین مناسب برای آن در بخش حمل و نقل بی معنی بوده است. کشش درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 075 و 089 به دست آمده است. کشش مربوط به تعداد خودروهای بنزین سوز در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 033 و 051 و کشش مربوط به عمر متوسط خودروهای بنزین سوز در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 015 و 024 بوده است. سرعت تعدیل الگو 064- برآورد شده است؛ یعنی در هر سال 64 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در دوره قبل تعدیل می شود. آزاد سازی قیمت بنزین، گازسوزكردن وسایل نقلیه بنزین سوز، گسترش و ایجاد تنوع در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، کاهش عمر متوسط خودروهای بنزین سوز و از رده خارج كردن خودروهای فرسوده، از پیشنهادات مطرح شده در این مقاله است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد با استفاده از تولید سریع طبق درخواست در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد با استفاده از تولید سریع طبق درخواست در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد با استفاده از تولید سریع طبق درخواست در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد با استفاده از تولید سریع طبق درخواست در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد با استفاده از تولید سریع طبق درخواست در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

صابر شعری – دکترای حسابداری، عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علا
محمد جبل عاملی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو، سایپا

چکیده:

اگر از شما به عنوان یک مدیر یا کارشناس پرسییده شود که ایا شرکت شما موفق است، چه پاسخی می دهید؟ آیا صرفا به بیان عبارت کلی اکتفا می کنید یا در پی پاسخی روشن بر می آیید؟ آیا شاخص هایی را جهت مقایسه بر می گزینید و به ارائه آمار می پردازید؟ اصولا پاسخ روشن به چه معنایی است؟ روال کار دراغلب شرکت ها چنین است که چشم اندازه ها،ماموریت ها، استراتژی و اهدافی تعریف می شود که تحقق اهداف فوق می تواند مبین موفقیت سازمان باشد. برای اینکه عملکرد سازمان تحقق اهداف را نشان دهد باید شاخص هایی ارائه گردد. مدیریت سازمان باید بتواند به عنوان بخشی از وظیفه خود در کنترل سازمان نسبت به پایش و اندازه گیری عملکرد (از طریق این شاخص ها) اقدام نماید. جهت اندازه گیری عملکرد و انتخاب شاخص های مختلف روش های متفاوتی انتخاب و اجرا می گردند، که در هر یک ازآنها به جنبه هایی از سازمان توجه می شود. در این مقاله سعی شده تا با بررسی شاخص های مختلف برای اندازه گیری عملکرد به معرفی یکی از جدیدترین رویکردهای اندازه گیری عملکرد پرداخته و ویژگی های آن را درمقایسه با رویکردهای دیگر بررسی نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی نقش نهال گواهی شده در افزایش توان تولید و تامین سلامت افراد جامعه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی نقش نهال گواهی شده در افزایش توان تولید و تامین سلامت افراد جامعه در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی نقش نهال گواهی شده در افزایش توان تولید و تامین سلامت افراد جامعه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی نقش نهال گواهی شده در افزایش توان تولید و تامین سلامت افراد جامعه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی نقش نهال گواهی شده در افزایش توان تولید و تامین سلامت افراد جامعه در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
عبدالرضا کاوند – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج
فاطمه بشیری نظر – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج
مرتضی همتی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج
صمد مبصر – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج

چکیده:
توسعه زیرساخت های سلامت مواد غذایی و افزایش توان مقاومتی حاصل از ایجاد آنها موجب تثبیت و ارتقاء شاخص های رشدو بهبود سلامت جسمی و روانی افراد جامعه خواهد بود. از سوی دیگر، ایجاد نظام گواهی بذر و نهال مبتنی بر صیانت از ارقامگیاهی بومی محلی بالقوه و تلاش در جهت تجاری سازی آنها باعث افزایش بهرهوری و حمایت از تولید داخلی است. نهال استانداردیکی از بنیادیترین اجزای صنعت باغداری محصولات سردرختی محسوب میشود. از آنجائیکه کشور ایران خواستگاه محصولاتمهم باغبانی از جمله انار، انجیر، خرما، عناب، پسته، زعفران و; میباشد، ثبت ارقام مهم باغبانی کشور بعنوان ژرم پلاسم بومی کشورجمهوری اسلامی ایران گامی در جهت صیانت از این منابع باارزش و منحصربفرد است. علاوه بر آن سلامت مواد اولیه برای تولیدنهال محصولات باغبانی تضمین کننده کیفیت و پشتوانه کمی تولید میوه میباشد. گواهی نهال از جمله روشهای اصلی مقابله باتهدیدات بیولوژیک، محسوب میگردد. اهمیت این موضوع بحدی است که کشورهای پیشرو، مقررات بهداشتی و امنیتی بسیار بالاییدر اینخصوص وضع نمودهاند. تولید نهال گواهی شده در حوزههای صیانت از مواد ژنتیکی (غنای ذخائر ژرم پلاسمی)، اقتصادی(افزایش توان تولید، ارزآوری، جلوگیری از خروج ارز واردات نهال سالم و داروهای گیاهپزشکی)، سلامت (عدم استفاده از سموم وآفتکشها و اثرات ناشی از باقیمانده آنها) و کشاورزی (سهولت نگهداری و تیمار نهادهها در راستای افزایش تولید) اسباب ارتقاء ورشد شاخصهای توانمندی و جزء بنیانهای اقتصاد مقاومتی است که تداوم تولید و پایداری آن را در پی دارد. با توجه به اهمیتمحصولات سردرختی در تامین ویتامینها و نقش آنها در سلامت افراد جامعه، پرداختن به گواهی نهال بعنوان یک عامل مهم وپدافندی در پایداری تولید و پشتوانه سلامت جسمی و روانی آحاد افراد جامعه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تعیین عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در شهرستان اردبیل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تعیین عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در شهرستان اردبیل در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تعیین عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در شهرستان اردبیل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تعیین عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در شهرستان اردبیل در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تعیین عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در شهرستان اردبیل در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

علیرضا عبدپوردلال – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه بخش کشاورزی، حفظ و افزایش درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی و سایر صنایع مرتبط به آن می باشد. از آنجا که استان اردبیل از نظر سطح زیر کشت و تولید سیب زمینی جایگاه ویژه ای را در کشور دارد بررسی اقتصادی کشاورزان تولید کننده این محصول از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف از این بررسی شناسایی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی تولید کنندگان سیب زمینی در شهرستان اردبیل می باشد. این بررسی در سه منطقه سردابه، آبی بیگلو و حومه اردبیل از توابع شهرستان اردبیل انجام گردید. اطلاعات مورد استفاده در این بررسی مربوط به سالهای زراعی 85-84 است. برای تعیین عوامل تاثیر گذاردر تولید سیب زمینی بر اساس جنبه های مدیریتی، تکنیکی و اقتصادی از برازش رگرسیونی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در منطقه سردابه عوامل ساختاری و اجتماعی و در مناطق آبی بیگلو و حومه اردبیل عوامل اقتصادی از تاثیر گذاری بیشتری در تولید سیب زمینی شهرستان اردبیل را دارا بوده اند. بیشترین مقدار همبستگی (05/0P< و943/0=R2) بین متغیرهای مستقل با ماهیت مدیریتی، تکنیکی و اقتصادی و متغیر وابسته درآمد ناخالص سیب زمینی در منطقه آبی بیگلو بدست آمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد های آب معدنی در راستای جذب توریست در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربرد های آب معدنی در راستای جذب توریست در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد های آب معدنی در راستای جذب توریست در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد های آب معدنی در راستای جذب توریست در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد های آب معدنی در راستای جذب توریست در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
وحید وزیری – استاد دانشگاه علوم تحقیقات اردبیل
رویا هامونی نیری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معماری

چکیده:
ایران دارای ظرفیت ها، جاذبه های طبیعی فراوان است. به طوری که هر کدام از آنها به تنهایی می تواند گردشگران زیادی را به خود جذب کند. این در حالی است که تاکنون نتوانسته ایم با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب نسبت به شناسایی چشمه های آب گرم و توسعه زیر ساخت های گردشگری در این مناطق به درستی عمل کنیم. براساس آمارهای موجود در حال حاضر 231 چشمه آب گرم در کشور وجود دارد و این چشمه ها در استانهای آذریایجان غربی شهر سرعین- دماوند- محلات و بندر عباس و ; بیشتر از استانهای دیگر مشاهده می شود. از میان چشمه های آب گرم که خاصیت درمانی دارند. فقط در شهرستان سرعین است. که با همکاری بخش خصوصی زیر ساختهای مورد نیاز در بخش گردشگری توسعه و تعداد هتل و مرکز اقامتی احداث شده اما در بقیه استانها هنوز امکان حضور گردشگران داخلی برای درمان نیز فراهم نشده چه برسد به گردشگران خارجی . امروزه در کشورهای مختلف دنیا از وجود چشمه های آب گرم برای جذب توریستهای آب درمانی استفاده کنند. اما این امر در کشور ما هنوز جا نیفتاده به همین دلیل این ظرفیت نیز مانند ظرفیتها و آثار تاریخی دیگر گردشگری موجود در کشور بلا استفاده باقی مانده است. با تبلیغات مناسب و گسترده و همچنین سرمایه گذاری و همکاری بخش خصوصی می توانیم از آب گرم منحصر به فرد کشور در جهت درمان بیماری ها و جذب توریست استفاده کنیم. آبهای معدنی در چندین شاخه مورد استفاده قرار می گیرند. که با توسعه این بخش ها در اکثر آنها می توان از پدیده جذب گردشگر بهره برد. البته در این میان اولویت باید در جذب گردشگران داخل باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید